Kierunki w zarządzaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierunki w zarządzaniu - strona 1 Kierunki w zarządzaniu - strona 2 Kierunki w zarządzaniu - strona 3

Fragment notatki:

NAUKOWE ZARZĄDZANIE I SZKOŁA ADMINISTRACYJNA
Zasady efektywności:
Wyraźnie określony cel. Zdrowy rozsądek
Fachowe doradztwo
Dyscyplina
Sprawiedliwe i uczciwe postępowanie
Rzetelna dokładna sprawozdawczość
Naukowe planowanie działań
Wzorce, normy i harmonogramy działań
Przystosowane warunki.
Wzorcowe sposoby działania
Pisemne regulaminy i instrukcje
Nagradzanie efektywności
Henri le Chatelier
Określił cykl działania zorganizowanego.
wybór celu
zbadanie środków (cele pośrednie działania) i warunków, które są potrzebne do osiągnięcia tego celu.(Planowanie)
przygotowanie środków i warunków, uznanych za potrzebne(wybór alternatywy -planu)
wykonanie stosownie do powziętego planu
kontrola otrzymanych wyników
Określił również „regułę przekory”. Unaukowił taylora
Karol Adamiecki
Opracował prawo inercji przyzwyczajeń- tzn. „każda zmiana rodzi opór”. Powinno się wprowadzać innowacje stopniowo.
Adamecki zwracał też uwagę na nierówny podział pracy oraz jako najcenniejszy czynnik wymieniał czas. Sformułował prawo optymalnej produkcji. Wprowadził pojęcie „produkcji wzorcowej”. Podstawowym problemem, którym zajmował się Adamecki była organizacja pracy zbiorowej.
Sformuował Prawa Harmonii:
prawo harmonii doboru
prawo harmonii działania(organy muszą ze sobą współdziałać)
prawo harmonii duchowej(konieczność istnienia więzi emocjonalnych)
Posumowanie:
podstawowy problem: niska wydajność
przyczyny w/w:
indywidualne skłonności i nawyki robotników
braki techniczne
niewłaściwe metody pracy
nieracjonalna organizacja stanowisk
brak jasnych reguł postępowania
brak symetrii „władza-odpowiedzialność”
zaniżone normy pracy
brak w koordynacji i kontroli
Rozwiązywane problemy:
podwyższenie racjonalności działań na stan. roboczych
wykorzystanie specjalizacji i ekonom. efektów produkcji
zwiększenie skuteczności koordynacji i kontroli
4. sposoby rozwiązania problemów:
wypracowanie zasad działania opartych na obserwacji i badaniach praktyki przem., maks. Wykorzystanie ustaleń ekspertów.
5. rozpatrywane czynniki(zmienne):
charakter pracy specjalizacja
zakres władzy i odpowiedzialności
normy wydajności
współczynniki rzeczowe i fizjolog. określ. wydajność jednostkową


(…)

… - czyli podst. narzędziami zarządzania są:
strategia
struktura procedury operacyjne
kultura organizacyjna
Zastosowanie poszczególnych instrumentów zależy od przyjętej koncepcji równowagi i wskaźników wykorzystanych do jej pomiaru i oceny.
NOWA FALA” W ZARZĄDZANIU
Nowa fala w zarządzaniu (new wave) zrodziła się na początku lat osiemdziesiątych i trwa do dziś. Zrodziła się pod wpływem załamania prosperity w wielu wysoko rozwiniętych krajach. Kryzys praktyki stał się kryzysem teorii. Szacunek dla „zarządzania akademickiego”, ustąpił miejsca fascynacji doświadczeniami firm osiągających najlepsze rezultaty. Takie przesunięcie akcentów zaowocowało zwrotem ku podejściu sytuacyjnemu i studiowaniu przypadków.
Propagatorzy Nowe Fali zwracają uwagę, że w „doskonałych organizacjach” liczą się nie tylko jednostki…
… i osobisty)
dyscyplina
jedność rozkazodawstwa
jednolitość kierownictwa
podporządkowanie interesu osobistego interesowi ogółu
wynagrodzenie
centralizacja wg potrzeb
hierarchia
ład (potrzeby i środki; każdy ma swoje miejsce)
ludzkie traktowanie pracowników
stabilizacja personelu
inicjatywa
zgranie personelu(harmonia)
pogrupował funkcje przedsiębiorstwa:
techniczne(produkcja)
handlowe(kupno, sprzedaż, wymiana)
finansowe(poszukiwanie kapitałów i obrót nimi)
ubezpieczeniowe
rachunkowościowe (inwentaryzacja, bilanse, koszty, statystyka)
administracyjne(funkcje zarządzania):
przewidywanie
organizowanie
rozkazywanie
koordynowanie - harmonizacja(narzędziem koord. jest hierarchia, robi się plany i programy: koordyn. Jest metafunkcją)
kontrolowanie
Zasada jedności rozkazodawstwa, konieczność realizowania zróżnicowanych funkcji adm. odpowiednie uzdolnienia - to podst. warunki sukcesu kierowników. Ale bez sztabu(ludzi) żaden menedżer nie osiągnie sukcesu
Rozpiętość kierowania - liczba bezpośr. Przełożonych podległych kierownikowi
Zasięg kierownia - liczba osób podległych bezpośrednio i pośrednio jednemu kierownikowi
Wyróżniamy:
formalną rozpiętość kierowania (na mocy przepisów)
rzeczywistą rozpiętość kierowania…
… przede wszystkim zorganiz. hierarchicznym systemem stanowisk.
Władza - możliwość oddziaływania na zachowanie innych osób, aby działały zgodnie z wolą tego, kto wywiera wpływ.
Trzy idealne typy prawo mocnej władzy organiz.:
władza charyzmatyczna (emocjonalne więzi)
władza tradycyjna (np. gerontokracja - władza starszych, matriarchat, patriarchat)
władz racjonalna(legalna) - wg procedur- posłusz. Wobec bezosobowego porządku…
…)
poinformowany oportunizm - informacja jest głównym atrybutem przewagi strateg.
praca zespołowa, zaufanie, polityka i władza - spójna polityka wew.
kierowanie i upoważnianie - delegowanie uprawnień „w dół”
„stabilizacja ruchu” - pomimo zmian, kontynuacja zasad i reguł działania
przyjazne fakty, inteligentne systemy kontrolne - ciągła obserwacja, kontrola finansowa
podstawy i zaangażowanie - wspólne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz