Zagadnienia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia-opracowanie - strona 1 Zagadnienia-opracowanie - strona 2 Zagadnienia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Marketing- pewna koncepcja zarządzania firmą, oparta na założeniu, że firma jest uczestnikiem rynku. W marketingu patrzymy na zjawiska z pkt widzenia firmy. Wada: nadmiernie popularyzowany.
Zaleta: zachęcająca nazwa.
Błędy związane z marketingiem: kojarzy się z promocją i reklamą, różne zabiegi, które mają ułatwić tanie sprzedanie produktu.
Rynek- ogół odbiorców o podobnych potrzebach, którzy mają zarówno środki jak i kompetencję, żeby zaspokoić potrzeby w interakcjach z firmą. Większą role stanowią nie klienci. Lecz konkurencja. MODEL KONKURENCJI DOSKONALEJ Jest modelem teoretycznym opisującym jedną z form konkurencji na rynku; cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróżnieniu od innych jej form jest przekonanie zarówno kupujących jak i sprzedających, że ich indywidualne decyzje nie mają wpływu na cenę rynkową.
* duża ilość firm, * otwartość rynku, * przejrzystość rynku * jednolitość produktu
Jest to wzorzec, nie da się spełnić tych warunków.
MODEL KONKURECJI OLIGOPOLISTY. Odnosi się do tych rynków, na których to swoją działalność gospodarczą prowadzi niewiele przedsiębiorstw wytwarzających produkty jednorodne lub zróżnicowane. Najważniejszą cechą tego rynku jest współzależność, co oznacza, że oligopoliści są wzajemnie od siebie uzależnieni, gdyż decyzje podejmowane przez każdego z nich oddziałują na wszystkich. Oligopol znajduje się między konkurencją monopolistyczną a monopolem, a najważniejszą cechą tej struktury jest wzajemne oddziaływanie konkurentów na siebie.
* występuje kilka dużych firm, z których każda może wpływać na rynek, ale nie może podporządkować pozostałych. * najczęściej występuje na rynku naftowych i kosmetycznym * trudne wejście na rynek * kiedy jest konkurencja dużych firm pojawiają się pieniądze na badania i innowacje. * duże zróżnicowanie produktów
MODEL KONKURENCJI MONOPOLISTY. to teoretyczna forma rynku zaproponowana i pierwotnie analizowana przez amerykańskiego ekonomistę Edwarda Chamberlina, a później rozwinięta przez angielską ekonomistkę Joan Robinson. Posiada cechy zarówno monopolu jak i konkurencji. Konkurencja monopolistyczna charakteryzuje się tym, że na rynku współzawodniczy wiele przedsiębiorstw i nie istnieją bariery wejścia ani bariery wyjścia, podobnie jak w konkurencji. Z drugiej strony produkty wytwarzane przez firmy są niejednorodne, dzięki czemu krzywa popytu na produkt każdej z firm jest malejąca. Jest to cecha charakterystyczna dla monopolu i różni się od konkurencji doskonałej, gdzie krzywa popytu jest pozioma. Mimo że firmy produkują zróżnicowane produkty, zakłada się, że struktura ich kosztów jest jednakowa.
* tzw. inwazja hipermarketów, wielkich sieciówek * szkodzi rynkowi pracy, małych detalistów, przedsiębiorcom którzy upadają

(…)

… wtedy wzmocnić reklamę, aby firmę ratować.
STRATEGIA - to plan, dokument, cel, sposób działania. Współczesne rozumienie strategii pojawiło się w XIX w. H.Van.Claure.
JAK BUDOWAĆ STRATEGIE
1) analiza otoczenia -otoczenie odbiorców (obejmuje popyt, potrzeby
-otoczenie konkurencyjne(ustalenie czy konkurenci nie mają większych możliwości w zaspokajaniu potrzeb odbiorców)
-otoczenie ekonomiczne (opłaty, podatki…
… z tym kryzysem negatywne prognozy co do stanu zasobów( firma otrzymuję informacje o potrzebie ale nie jest w stanie złożyć oferty)
* rosnąca świadomość ekologiczna (firma nie może się kierować się potrzebami klientów, ponieważ muszą się kierować rosnącymi wymogami dotyczącymi środowiska) *konsumeryzm- ruch społeczny wywołany niezadowoleniem konsumentów z masowej oferty kierowanej przez różnych dostawców…
… powinna robić to co jest opłacalne; wartość firmy zależy od tego co można było by z nią zrobić na tle danego otoczenia)
4) segmentacja rynku i wybór rynków zamierzonych ( nie istnieje rynek jako monolit, istnieją różne grupy klientów ze względu na cechy, warunki, potrzeby; firma nie segmentująca rynku nie jest w stanie określić dobrej oferty; bez segmentacji firma: ryzykuje nie trafne ponoszenie kosztów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz