Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 36

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1645

przyjęte długofalowe cele oraz zabezpieczyć istnienie organizacji w zmieniającym się otoczeniu...

Controlling - ogólne wiadomości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

jest zapewnienie dalszego istnienia przedsiębiorstwa w coraz trudniejszych warunkach otoczenia. Controlling...

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Michał Stankiewicz
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

. to nie tylko miara siły między konkurentami, ale cecha opisująca interakcje organizacji z otoczeniem. Miara...

Informacja, sim, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

problemu-dostarcza info o otoczeniu-pozwala wyeliminować błędne decyzje Przyczyny gromadzenia informacji...

Zagadnienia na kolokwium z opracowaniem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1771

I technologiczne Otoczenie organizacji - całość wpływów zewnętrznych Poszczególne elementy systemu organizacji Cele...

Podstawy organizacji - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1435

motywacyjnej Przedstaw elementy procesu podejmowania decyzji Zestaw VII. Regulacyjna funkcja kontroli Omów...

Centralizacja i decentralizacja

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1022

- polega na skupieniu wszystkich niemal uprawnień do podejmowania decyzji, wydawania poleceń i dysponowania...