Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 15

Struktury organizacyjne - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Anna Wanda Wilimowska-Pelc
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

segmentu otoczenia, jest niezbędna w wysokiej efektywności organizacji wysoki stopień integracji sprzyja...

Metody pracy menadżera - Kierowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Barbara Józefiak
  • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

ze względu na otoczenie: 1) stabilne - zmiany następują powoli i można je przewidzieć (decyzje w warunkach...

Pytania socjologia organizacji

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Jerzy Supernat
  • Socjologia organizacji
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2198

organizacją i jej otoczeniem. Wymiary złożoności struktury organizacyjnej: zróżnicowanie horyzontalne...