Zarządzanie strategiczne - 29 zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - 29 zagadnień - strona 1 Zarządzanie strategiczne - 29 zagadnień - strona 2 Zarządzanie strategiczne - 29 zagadnień - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 15 stron, zawiera odpowiedzi na 29 zagadnień: zinterpretuj pojęcie zarządzania wg P.Druckera i Griffina, podaj definicję i etapy zarządzania strategicznego, geneza zarządzania strategicznego, scharakteryzuj wpływ globalizacji na kierunki zmian w procesie zarządzania, opisz obszary analizy przedsiębiorstwa, co to jest misja firmy i jak się ją tworzy, na czym polega kreowanie wizji firmy, podaj syntetyczną definicję strategii, zdefiniuj cele strategiczne przedsiębiorstwa, na czym polega proces tworzenia polityki strategicznej, co to jest analiza strategiczna i wymień jej podstawowe, opisz metodę SWOT w analizie strategicznej, co to są metody portfelowe w analizie strategicznej i jakie są ich zadania, opisz model Portera, na czym polega macierz BCG, na czym polegają metody scenariuszowe w analizie strategicznej, podaj zasady budowy strategii, przedstaw procedury zarządzania, podaj definicje strategii wg Mintzberga, na czym polega strategia dywersyfikacji, podaj charakterystyke strategii biznesu, opisz strategie pretendentow rynkowych, co to jest postepowanie strategiczne, scharakteryzuj możliwe strategie przedsiębiorstwa, Total Quality Management (TQM) jako najnowsza generacja zarządzania strategicznego, co to jest proces podejmowania decyzji na poziomie strategicznym, co to jest plan strategiczny, pojęcie i zasady jego sporządzania, jakie znaczenie ma biznes plan w zarządzaniu strategicznym.

Zinterpretuj pojęcie zarządzania wg P.Druckera i Griffina.
Wg Griffina - zarządzanie jest zespołem działań (cel zarządzania-zaspokojenie potrzeb klienta): planowanie; podejmowanie decyzji; przewodzenie i kierowanie; kontrolowanie. Wg Druckera - zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które potrafi zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników. Cechy zarządzania wg Druckera - dotyczy ludzi; jest głęboko osadzone w kulturze; wymaga prostych i zrozumiałych wartości; powinno doprowadzić do tego by organizacja była zdolna do uczenia się; wymaga komunikowania się zarówno wewnątrz organizacji jak i z otoczeniem; wymaga rozbudowanego systemu wskaźników pozwalających stale i wszechstronnie monitorować, oceniać i poprawiać efektywność działań; musi być zorientowane na podstawowy i najważniejszy ostateczny rezultat jakim jest zadowolony klient.
Podaj definicję i etapy zarządzania strategicznego. Zarządzanie strategiczne - to proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania rozumianego jako realizację opracowanej strategii. ZS zwraca uwagę na analizy otoczenia firm. ZS buduje strategię. Etapy zarządzania strategicznego: Analiza i prognozy - analiza otoczenia (potrzeby, wymagania, szanse, zagrożenia); analiza możliwości firmy (mocne i słabe strony, zasilanie, możliwe usprawnienia); pozyskiwanie niezbędnych informacji. Refleksje strategiczne - opracowanie systemu celów firmy, określenie pola działania, opracowanie wariantowych scenariuszy. Założenie strategiczne - opracowanie alternatyw strategicznych, wybór strategii najkorzystniejszej. Działania strategiczne. Koordynowanie: Planowanie - strategia finansowa i inwestycyjna (wzmocnienie i wykorzystanie posiadanych możliwości, rozbudowa potencjału); Polityka personalna (awansowanie, edukacja, doskonalenie motywacji, rozwiązywanie konfliktów). Integrowanie - strategia doskonalenia produkcji i organizacji (innowacje, elastyczne systemy, kreatywna organizacja); Strategia marketingu (poprawa jakości,

(…)

…. Opisz obszary analizy przedsiębiorstwa.
Obszarami analizy przedsiębiorstwa jest: otoczenie konkurencyjne oraz otoczenie globalne. Na otoczenie konkurencyjne składają się: klienci, dostawcy i konkurenci. Jeśli chodzi o dostawców oddziałują oni na decyzję przedsiębiorstw w różny sposób, polega to między innymi na kształtowaniu cen towarów zaopatrzeniowych i warunków ich dostaw. Konkurencyjność…
… strategiczna jest podstawowym elementem konstruowania przyszłej strategii firmy. Dostarcza niezbędnych informacji dotyczących obecnej sytuacji przedsiębiorstwa i otoczenia w jakim się to przedsiębiorstwo znajduje oraz przedstawia ewentualne perspektywy na przyszłość. Do obszarów analizy przedsiębiorstwa można zaliczyć: sytuację wew. Przedsiębiorstwa, otoczenie konkurencyjne ( klienci, konkurenci, dostawcy…
… i negatywne
Ze skrzyżowania tych 2 kryteriów powstają cztery gr. czynników:
czynniki zew. pozytywne, czyli szanse ( OPPRTUNITIES )
czynniki zew. negatywne, czyli zagrożenia ( THREATS )
czynniki wew. pozytywne, czyli mocne strony ( STRENGTHS )
czynniki wew. negatywne, czyli słabe strony ( WEAKNESSES )
Szanse- to tendencje i zjawiska w otoczeniu organizacji, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się bodźcem…
…-tych) to kontrola techniczna i kontrola jakości (orientacja na wyrób); 2) lata 80-te-orientacja na zapewnienie jakości i zarządzanie jakością (godzenie interesów dostawców i klienta); 3) lata 90-te-powszechna orientacja na zastosowanie TQM (tworzy się system przedsięwzięć, które mają na celu wytworzenie takich wyrobów i usług które spełniają wymagania klienta. Wprowadzenie takiego systemu wymaga współdziałania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz