Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 13

Strategia personalna

 • Uniwersytet Gdański
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • Strategia personalna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1813

podmiotów wchodzących w skład organizacji oraz sił znajdujących się w otoczeniu zakładane cele - poprawa...

Kultura - uczenia się w organizacjach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

i kłopoty wpływają ujemnie na funkcjonowanie organizacji. Myślenie systemowe podstawą postrzegania otoczenia...

Organizowanie- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

FUNKCJE ZARZĄDZANIA: ORGANIZOWANIE PLANOWANIE NAKŁADY Z OTOCZENIA: zasoby ludzkie zasoby finansowe...

Pytania na kolokwium 4

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 973

organizacyjne sfery realnej na przedmioty przepływające przez organizację lub znajdujące się w jej otoczeniu...

Analiza koniunktury i badanie rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

. Aaker i G. Day stwierdzając że: Badania marketingowe wiążą daną organizację z jej rynkowym otoczeniem...

Organizacje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

te albo nakłady uzyskiwane są w otoczeniu organizacji (przedsiębiorstw): zasoby ludzkie - obejmują uzdolnienia...

Wykład - definicja decyzji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Marek Bajdak
 • Badania marketingowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 763

przedsiębiorstw w podejmowaniu trafnych decyzji. Aaker i Day- badania marketingowe wiążą dane organizację...