Otoczenie organizacji mikro i makro - strona 4

Wykład - Otoczenie konkurencyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Wojciech Dyduch
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 882

zagrożeń - w tych segmentach otoczenia, w których dominują szanse w strategii organizacji...

Internet w turystyce- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Maria Smolarek
 • Internet w turystyce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

sytuacji, czyli analizę otoczenia mikro i makro, formułowanie strategii, która zawiera szczegółowe cele...

Podstawy zarządzania- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Tomasz Ingram
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

odpowiednio uporządkowany, utworzony dla realizacji celu, wydzielony z otoczenia Elementy organizacji...

Opis analizy SWOT

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1393

), Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagroenia w otoczeniu). Analiza SWOT jest efektywn metod...

Organizacja jako system, (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

: Organizacje są systemami otwartymi, tzn. stale prowadzą z otoczeniem wyminę dóbr materialnych, energii...

Wstęp do budownictwa

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • prof. dr hab. Henryk Bieniok
 • Budownictwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1778

-sąsiedztwo pomieszczeń -naturalne oświetlenie pomieszczeń -otoczenie (hałas, dostępność) Konstrukcja...

Ekonomika - definicje na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 1694

międzynarodowy, socjalny) otoczenie wewnętrzne (pracownicy, kadra zarządzająca, kultura organizacji) PRAWA...