Przedsiębiorstwo - model behawioralny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo - model behawioralny - strona 1 Przedsiębiorstwo - model behawioralny - strona 2 Przedsiębiorstwo - model behawioralny - strona 3

Fragment notatki:

Model socjopsychologiczny
(behawioralny)
Przedsiębiorstwo jest systemem społecznym - koalicją uczestników (menedżerowie,
pracownicy, udziałowcy, dostawcy, dystrybutorzy i konsumenci) o konfliktowych
oczekiwaniach. Oczekiwania te trzeba pogodzić, o ile koalicja ma dalej trwać.
Teorie behawioralne opierają się na możliwie realistycznym opisie i analizie procesów
podejmowania decyzji (i ich kryteriów) w przedsiębiorstwie.
Świadomość człowieka, a więc także cele i intencje, są niedostępne poznaniu naukowemu. O
człowieku wiemy tylko tyle, że zachowuje się w określony sposób, tj. reaguje na pewne bodźce.
Decyzje podejmuje w warunkach niepełnej informacji oraz niepewności; nie stanowią one
rozwiązań optymalnych (w neoklasycznym znaczeniu).
Odrzuca poszukiwanie rozwiązań optymalnych; celem przedsiębiorstwa: zadowalające
(satysfakcjonujące) minimum zysku. Osoba stojąca przed trudnym problemem skłonna jest
poświęcić korzyści rozwiązania optymalnego, aby zredukować trudy związane z
poszukiwaniem go. nie maksymalizuje zysku m.in. dlatego, że nie maksymalizuje w ogóle
niczego
Główne aktywa to ludzie: kierownicy, członkowie załogi, bez ich działania zarówno majątek
rzeczowy i produkcja oraz aktywa finansowe są martwe.
Ujęcie etyczne
 Przedsiębiorstwo jest bytem osadzony w realiach
społeczno-kulturowych.
 Analizuje zachowania ludzi w przedsiębiorstwie, a
zwłaszcza zarządzających i właścicieli pod kątem
obowiązujących w społeczeństwie norm moralnych i
wzorców akceptowanych zachowań.
 Główne pojęcia: misja firmy, wzorce kariery, zwyczaje
handlowe, code of conduct, odpowiedzialność społeczna
(CSR)
 Cel przedsiębiorstwa: działalność zgodna z
obowiązującymi normami społecznymi.
Ujęcie cybernetyczne
 Przedsiębiorstwo to układ złożony, podobny do
żywego organizmu, kierujący się kryterium
najdłuższego zachowania przy życiu
 Przedsiębiorstwo traktowane jako system względnie
odosobniony w otoczeniu, posiadający szereg
wewnętrznych, oddziaływujących na siebie
podsystemów.
Przedsiębiorstwo w społecznej nauce
Kościoła katolickiego (1)
 Każdy ma prawo do inicjatywy ekonomicznej; każdy powinien odpowiednio
korzystać ze swoich talentów, by przyczyniać się do rozwoju użytecznego dla
wszystkich i uzyskać sprawiedliwe owoce swoich wysiłków / 336


(…)

… nie ma (jeszcze?) zunifikowanej teorii grawitacji kwantowej,
łączącej fizykę mikroskali (kwantową) z fizyką makro-skali
(relatywistyczną/kosmologiczną).
Co to oznacza? SZANSĘ DLA WAS 
 Opisane dalej teorie: tradycyjna teoria przedsiębiorstwa oraz wybrane
„alternatywne” znajdują się niekiedy na skraju między mikroekonomią a
zarządzaniem, korzystają także z dorobku innych nauk i ujęć przedsiębiorstwa.
 Bardziej szczegółowo teorie te są omówione są na Historii Myśli Ekonomicznej
Tradycyjna teoria przedsiębiorstwa
Na początku była makroekonomia. Merkantylizm, fizjokratyzm itp. nie wykształciły teorii
przedsiębiorstwa. Również przedstawiciele ekonomii klasycznej postrzegali rzeczywistość z
perspektywy całościowej (makro), ale była prekursorem szkoły neoklasycznej (por. następny
slajd).

Przedsiębiorstwo zarządzane…
…; jest „czarną
skrzynką” przetwarzającą strumienie wejścia w strumienie wyjścia. Istotne są tylko
przepływy między przedsiębiorstwem i otoczeniem.
Tradycyjna teoria przedsiębiorstwa -
ZAŁOŻENIA
 Człowiek jako homo oeconomicus w działaniach
gospodarczych kieruje się tylko swoim interesem, który
sprowadza się do maksymalizacji użyteczności (użyteczności
oczekiwanej)
Celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz