Orzeczenie wstępne - strona 5

Handelsgesellschaft - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

uznanych za siłę wyższą. Z okoliczności leżących u podstaw wniosku o wydanie orzeczenia wstępnego wynika...

Wykładnia prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1008

zwracają się do TSUE o wydanie orzeczenia wstępnego. Trzeba przy tym wskazać, że relacje między sądami...

Francovich - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1316

(w sprawie C-9/90) skierowały do Trybunału kilka pytań z wnioskiem o wydanie orzeczenia wstępnego...

Skrypt - źródła i normy

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

orzeczenia wstępnego dotyczącego wykładni i obowiązywania prawa wspólnotowego wydanego w ramach procedury...

Defrenne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 994

. Z wniosku o wydanie orzeczenia wstępnego wynika, że strony zgodziły się, iż praca stewardesy odpowiada...

Prawo UE - układ z Schengen

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1981

Prawo UE – pytaniaNajprawdopodobniej 24.06: 1. Miejsce i rola pytania prejudycjalnego w systemie prawa UE. 2. Budżet: przychody, dochody, procedura uchwalania. 3. Relacje między prawem wspólnotowym, krajowym, międzynarodowym publicznym, postępowanie w wypadku konfliktów. Pozostałe: 4. Charakterys...

Instytucje Unii Europejskiej

 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3381

, czy nastąpiło naruszenie unijnego prawa - wydaje orzeczenia wstępne na wniosek sądów krajowych o interpretację...