Orzeczenie wstępne - strona 4

Administracja - zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Skrzydło-Tefelska
 • Instytucje i Źródła prawa UE
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3626

klauzuli arbitrażowej Jurysdykcja nie spora: orzeczenie wstępne wydawanie opinii w sprawie zgodności...

Materiały COSTA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

, nie przysługuje odwołanie, musi przedłożyć pytanie Trybunałowi, by ten mógł wydać orzeczenie wstępne w sprawie...

Prawo UE - pytania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1764

związek polegający na tym, że wydanie orzeczenia wstępnego jest niezbędne do wydania orzeczenia przez sąd...

Organizacja Trybunału Sprawiedliwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

wydawania orzeczeń wstępnych, tzw. pytanie prejudycjalne. Kompetencje w zakresie stwierdzenia przez TS...

PUE - wykady - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1421

o orzeczenie wstępne? Umowy międzynarodowe są także źródłem prawa UE, specyficznym typem umów są umowy mieszane...

Integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1757

, orzeczenie wstępne. Dotyczy: Obowiązek zadania pytania gdy: 1. Podniesiona zostanie kwestia legalności aktu...