Orientacja seksualna - strona 10

Kontestacja i kontrultura

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Mirosław Ustrzycki
 • Kultura i język
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2142

orientację seksualną człowieka - 6 stopniowa - Stan prawny - wszystko, co nie prowadziło do prokreacji...

Outplacement

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

się także orientacja seksualna albo inna niż prezentowana przez przełożonego czy współpracowników hierarchia wartości...

Prawo pracy - zarys i charakterystyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dariusz Makowski
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2324

na orientację seksualną, zatrudnienie terminowe i bezterminowe oraz pełny lub niepełny wymiar czasu pracy - te 2...

Teoria polityki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3416

, płeć, pochodzenie społ. czy etniczne, wiek, miejsce zamieszkania, orientacja seksualna. Impulsy...

Biochemia - wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

, to potem może mieć kłopoty z orientacją seksualną, jak się podwzgórze nie zmaskulinizuje. Powiększenie...

Rada Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Piotr Burgoński
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1253

lub orientację seksualną (art. 19 ust. 1 TFU E), w dziedzinie zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej...

Mobbing - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 987

kulturowego, jest innej narodowości, orientacji seksualnej, ma inny kolor skóry, inne przekonania religijne...