Biochemia - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia - wykład 7 - strona 1 Biochemia - wykład 7 - strona 2 Biochemia - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Związkiem wyjściowym dla syntezy hormonów sterydowych jest cholesterol. W narządach w których dochodzi do biosyntezy hormonów sterydowych, a są to narządy, które mają swój rodowód wywodzący się z mezodermy, występuje układ enzymatyczny, który jest zdolny ten cholesterol dalej przekształcać. Cholesterol jest przez te kom. wyłapywany poprzez receptor wysokiego powinowactwa, podjeżdża do gruczołów wydzielania wewnętrznego i tam dalej jest przekształcany. Przynajmniej część etapów biosyntezy cholesterolu może również zachodzić w obrębie gruczołów wydzielania wewnętrznego. Z grubsza trzeba powiedzieć, że reakcje prowadzą do odcięcia tego ogona, czyli łańcucha bocznego cholesterolu, w pewnych reakcjach utleniania. W wyniku przekształcenia cholesterolu, powstaje taki układ czteropierścieniowy, 21 węglowy, który nazywa się pregnan. Tego typu układ potrafi syntetyzować wyłącznie kora nadnerczy, w warstwie kłębkowatej i w warstwie pasmowatej, jeśli hormon sterydowy posiada układ pregnanu to mówi się że jest to kortykosteroid właściwy. Natomiast jeśli takiego układu nie ma (bo ma po 19 albo 20 atomów węgla) należy do innych hormonów sterydowych, np. androgenów lub estrogenów. Hormony sterydowe mogą się dzielić wg narządu w którym są syntetyzowane, czyli hormony kory nadnercza, jajnika, jądra, łożyska, ale znacznie lepszy jest podział, który mówi nam o funkcjach tych hormonów. Wg tego podziału mamy kilka kategorii:
Mineralokortykoidy - syntetyzowane w warstwie kłębkowatej kory nadnerczy. Glikokortykoidy - znalazły zastosowanie praktyczne jako leki. Nazwa jest trochę myląca bo sugeruje, że wpływają na metabolizm węglowodanów, ale ten metabolizm jest niejako działaniem ubocznym, mają one szereg znacznie ciekawszych i interesujących działań. Androgeny - są nie tylko męskimi hormonami płciowymi, bo są także wytwarzane u kobiet.
Gestageny Innych hormonów sterydowych nie ma.
Mechanizm działania:
Mechanizm działania wszystkich hormonów sterydowych jest z grubsza taki sam, ale my się przyjrzymy mechanizmowi działania kortyzolu. Hormony sterydowe jako substancje przenikające przez błonę cytoplazmatyczną, mają receptor nie w błonie ale w cytoplazmie. Oznaczamy to jako GR, ten receptor jest w stanie natywnym sparaliżowany, a jego paralizatorem jest przyłączona grupa kilku białek, tzw. białek HSB (Heat Shock Proteins - białka szoku termicznego). Najważniejsze z białek Hsp jest białko Hsp 90, ono uniemożliwia łączenie się receptora z DNA. Po połączeniu się kortyzolu z tym receptorem dochodzi w obrębie cytozolu kom. do dysocjacji białek szoku termicznego i receptor z przyłączonym hormonem jest w formie aktywnej, następnie ulega on dimeryzacji i taki

(…)

… powodów:
Najpierw nie mogą się zdecydować, czy są estrogenami, ani nie chcą się zdecydować, czy są katecholaminami, więc przez to, że nie wiedzą czy chcą być katecholaminami blokują syntezę amin katecholowych, które są neuroprzekaźnikami w ośrodkowym układzie nerwowym, a przez to, że nie chcą wiedzieć czy chcą być estrogenami, zaburzają odpowiedź podwzgórza i przysadki mózgowej na estrogeny…
… nie znajduje się natomiast pod kontrolą ACTH, zaś warstwa siatkowata w wyjątkowych sytuacjach, o których w dalszej części. Produktem kory nadnerczy w zakresie glikokortykoidów jest kortyzol, który wywiera działanie hamujące na przysadkę mózgową.
Kortyzol:
Główny glikokortykoid, jego transport w osoczu odbywa się za pomocą:
Transkortyny - 75% - specyficzne białko, spotkaliśmy się z nim przy omawianiu retinolu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz