Komisja Europejska: kompetencje, funkcje.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisja Europejska: kompetencje, funkcje. - strona 1

Fragment notatki:

Komisja Europejska
Jest to organ bardzo aktywny. Jest przede wszystkim organem wykonawczym Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialny za realizację polityk Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o skład, to obecnie urzędująca Komisja została powołana w 2009 jeszcze przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Jest powołana na podstawie starych przepisów. Dzisiaj w skład Komisji wchodzi po jednym obywatelu z każdego państwa członkowskiego. Skład ten obejmuje również przewodniczącego Komisji i wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który jest jednym z wiceprzewodniczących Komisji.
Ten skład Komisji należy dobrze rozumieć. Traktat mówi, że wchodzi po jednym obywatelu państwa członkowskiego, ale obywatele ci nie są w żadnym stopniu reprezentantami państw członkowskich. To, żeby zapewnić, że w składzie Komisji mamy obywateli wszystkich państw członkowskich służy temu, aby zapewnić odpowiednie działanie Komisji w interesie Unii Europejskiej jako całości. Wszystkie nie tyle interesy, ale uwarunkowania wszystkich państw członkowskich są w ramach Komisji reprezentowane. Komisarze mają status niezależnych funkcjonariuszy międzynarodowych. Ich podstawową cechą jest niezależność od państw członkowskich, od jakichkolwiek innych podmiotów.
Skład Komisji Europejskiej był jednym z punktów negocjacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, a nawet i wcześniejszego Traktatu z Nicei. Duża Komisja złożona z 27 państw była uznawana za instytucję, która może być ze względu na dużą liczbę członków organem niezbyt efektywnym. W przypadku Komisji efektywność jest niezwykle istotną rzeczą. Szybkość reakcji i jakość reakcji Unii Europejskiej jest fundamentalna dla rozwoju procesu integracji europejskiej. Dlatego już przy przyjmowaniu Traktatu z Nicei, kiedy ustalano jak będzie wyglądała struktura Unii Europejskiej liczącej 27 państw uznano, że w momencie, kiedy Unia Europejska osiągnie liczbę 27 członków, skład Komisji powinien zostać zmniejszony. To zostało przyjęte w Traktacie konstytucyjnym, a później w Traktacie z Lizbony. Traktat z Lizbony mówi tak, że od 1 listopada 2014 Komisja składa się z takiej liczby członków, w tym z jej przewodniczącego i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, która odpowiada 2/3 liczby państw członkowskich. Musi zostać zapewniona równość reprezentacji państw członkowskich w Komisji. Członkowie Komisji mieli być wybierani na zasadzie równej rotacji między państwami członkowskimi. Równa rotacja oznacza, że jeżeli weźmiemy dowolne 2 państwa członkowskie, to różnica w ilości pełnionych przez ich obywateli mandatów komisarzy nie można być większa niż 1. Ta rotacja miała być ustalona w takim systemie, który będzie odzwierciedlał różnorodność demograficzną i geograficzną Unii Europejskiej. Miało nie być takiej sytuacji, że mamy Komisję Europejską złożoną z komisarzy reprezentujących państwa tylko południowej i środkowej Europy. W Komisji muszą być przedstawiciele, którzy będą sobie zdawali sprawę z uwarunkowań w całej Unii Europejskiej.


(…)

… ona nad stosowaniem Traktatów i środków przyjmowanych przez instytucje na ich podstawie. Nadzoruje stosowanie prawa Unii pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wykonuje budżet i zarządza programami. Pełni funkcje koordynacyjne, wykonawcze i zarządzające, zgodnie z warunkami przewidzianymi w Traktatach. Z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz innych przypadków…
…. Te funkcje Komisji Europejskiej o charakterze reprezentacyjnym wyglądają inaczej w odniesieniu do wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i inaczej w odniesieniu do innych polityk Unii Europejskiej. Do tej pory było łatwo powiedzieć, że Komisja pełni funkcje międzynarodowe w zakresie wspólnotowym, a w II i III filarze są one ograniczone. Dzisiaj to takie proste nie jest, ponieważ wspólna polityka…
… (musi to być termin rozsądny, aby państwo miało rzeczywistą możliwość usunięcia naruszenia) wskazanym przez Komisję, wówczas Komisja może wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko państwu członkowskiemu.
Skarga do Trybunału nie może wykraczać poza umotywowaną opinię. Wydając tę opinię, Komisja związuje się co do zakresu skargi. Przed Trybunałem nie może wysuwać nowych zarzutów…
… Traktatów”. Zadaniem Komisji jest monitorowanie przede wszystkim wykonywania prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie mają obowiązek informowania Komisji o wszystkich przyjętych środkach harmonizacyjnych, przedstawiania sprawozdań z realizacji prawa Unii Europejskiej w ramach ich jurysdykcji. Jeżeli państwo członkowskie uchybia temu obowiązkowi, to wówczas Komisja Europejska…
… członkowskim i sprawa może zostać zakończona. Państwo członkowskie może odpowiedzieć Komisji albo w sposób przekonujący wyjaśniając, że naruszenie prawa Unii Europejskiej nie miało miejsca albo może uznać naruszenie i uzgodnić z Komisją Europejską warunki jego usunięcia. Państwo zobowiązuje się, że w okresie kilku miesięcy jego prawo zostanie zmienione.
Jeżeli do tego nie dojdzie, to przechodzimy do formalnej…
… swoje zobowiązanie, drugie państwo może przedstawić sprawę Komisji, która podejmie odpowiednie kroki w imieniu tego państwa. Nie ma potrzeby stosowania środków odwetowych.
Funkcje kontrolne Komisja sprawuje również wobec innych podmiotów niż państwa członkowskie, bo wobec instytucje Unii Europejskiej poprzez skargę na nieważność, skargę na bezczynność, ale również w obszarach takich jak prawo konkurencji, Komisja…
… lat 90. Ta Komisja podała się do dymisji (była jedyną, w stosunku do której o mało nie doszło do głosowania nad wotum nieufności). W odniesieniu do komisarzy wchodzących w jej skład były różne poważne zarzuty korupcyjne. W przypadku pani Cresson chodziło nie o korupcję, tylko nepotyzm. Pani Cresson była komisarzem odpowiedzialnym za badania i rozwój. Kiedy obejmowała swoją funkcję, bardzo chciała…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz