Organ naczelny - strona 8

Prawo gospodarcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Nowicki
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

i zezwolenie wydawane są w I instancji przez naczelne / centralne organy administracji państwowej - organy...

Centralne organy administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1001

Rada Radiofonii i Telewizji oraz liczne organy administracji centralnej, nie będące organami naczelnymi...

Kontrola parlamentarna i kontrola NIK

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1624

ją jako organ naczelny. Organy kontroli, rewizji, inspekcji mają obowiązek współpracy z NIK. NIK podlega sejmowi...

Rada ministrów - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 924

jest to konstytucyjnych organów naczelnych kolegialny zaliczany jest do władzy wykonawczej powoływany jest na pewien czas...

Konstytucyjny model kontroli państwowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

kontrolę działalności gosp., finansowej i organizacyjno-administracyjnej organów naczelnych i terenowych...

Forma rządów-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1428

Łopatka- „forma rządów to ogół organów naczelnych państwa i stosunki między nimi”. Państwa ze względu...