Organy administracji publicznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy administracji publicznej - omówienie  - strona 1 Organy administracji publicznej - omówienie  - strona 2 Organy administracji publicznej - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

NORMY ADMINISTRACYJNE
Normy ustrojowe
Konstruują aparat administracyjny
Określają status prawny poszczególnych organów administracji publicznej i ich wzajemne powiązania
Normy dotyczą wyłącznie podmiotów administracji
Normy zadaniowe
Skierowane do organów i podmiotów administracyjnych
Określają zadania poszczególnych organów (których mogą domagać się obywatele)
Normy kompetencyjne
Określają właściwość organu
Zawierają upoważnienie do działania w określonych kategoriach spraw (właściwość rzeczową, miejscową, instancyjną)
Normy materialno-prawne
Określają prawa i obowiązki, tym samym relacje między organem a obywatelem
Normy procesowe
Określające jak działać, wprowadzają sformalizowane reguły wydania aktu administracyjnego i tym samym skonkretyzowania normy materialno-prawnej.
SANKCJE W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM
Sankcją prawną jest zagrożenie dolegliwością dla podmiotu, który realizując jakieś działanie, narusza obowiązującą go normę.
Podstawowe (typowe) sankcje:
Karna - pełni funkcje prewencyjną (ogólną lub szczególną), izolacyjną (np. od społeczeństwa) i eliminacyjną (kara śmierci)
Egzekucyjna - nakładana jest wówczas, gdy naruszone zostaną normy prawa administracyjnego lub cywilnego. Ma ona na celu doprowadzenie do stanu oczekiwanego przez prawo.
Specyficzne dla prawa administracyjnego :
Cofanie uprawnień,
Nakaz odpowiedniego zachowania,
Nieważność dyscyplinarne - skierowane do kadry administracyjnej,
ORGANY ADMINISTRACI PUBLICZNEJ
Organy działające za państwo bezpośrednio (organy administracji państwowej) lub za pośrednictwem samorządu (organy administracji samorządowej)
Człowiek lub grupa ludzi wykonujących określoną funkcję (ludzie a organ)
Organ administracji - konstrukcja strukturalno-organizacyjna i obsada personalna (Prezes Rady Ministrów - osoba sprawująca tę funkcję)
Organ jest podmiotem znajdującym się w strukturze państwa lub ST ale wyodrębnionym organizacyjnie
Aby organ istniał niezbędne jest prawne umocowanie go do działania (rangi ustawowej)
Organ działa w imieniu państwa i na jego rachunek
Prawo do korzystania ze środków władczych (aby działać w imieniu państwa i realizować normy prawa administracyjnego)
Działanie w granicach kompetencji przyznanych przez prawo
KOMPETENCJE:
Zdolność organu do skonkretyzowanego sformułowanego przez prawo obowiązku działania (uprawnienie i obowiązek).


(…)

… z Konstytucją:
Centralne konstytucyjne organy państwa
Centralne organy państwowe
Kryterium kreowania organów:
Organy pochodzące z wyboru (wójt)
Organy pochodzące z powołania (wojewoda)
Organy pochodzące z nominacji ( dyrektor urzędy celnego)
Organy kreowane z mocy prawa (przewodniczący zarządu powiatu, którym z mocy prawa jest starosta)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz