Ordynacja wyborcza - strona 17

Nowela Sierpniowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1477

, opłat publicznych, systemu monetarnego, wojnie/pokoju, ordynacji wyborczej) ustawa mogła w przewidzianym...

6 zasad konstytucyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

(Konstytucja, ordynacje wyborcze, ustawy o stanach nadzwyczajnych - art. 228 ust. 6) oraz zachowanie monopolu...

System partyjny a system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

jest zazwyczaj większościową ordynacją wyborczą. Stwarza korzystne przesłanki dla stabilizacji systemu...

Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344

mogą być przekazywane na kampanię i precyzuje z jakich środków nie może być finansowana. -ordynacja wyborcza stwierdza...

Prawo zwyczajowe - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Eugeniusz Moczuk
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

, ale nie mają szczególnej mocy prawnej (np. ustawy o samorządzie, o TK, ordynacje wyborcze, uchwała - regulamin sejmu...

Samorząd terytorialny - źródła prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

o samorządzie gminnym ustawę z 1998r o samorządzie powiatowym ustawę o samorządzie województwa ordynację...

Sądownictwo administracyjne w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1694

z ordynacją wyborczą do sejmu, senatu, rad gmin, powiatów i sejmików, wyborze Prezydenta 4.Trybunał...

Stany nadzwyczajne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1694

aktów normatywnych (Konstytucji, ordynacji wyborczej do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego...

Wykład - partie polityczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

ordynację wyborczą można np. ustalić tzw. klauzulę zaporową. Klauzula zaporowa polega na tym, że ustala...

Rewolucja w Rosji w 1905 roku-Ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Sławomir Hańczewski
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 7721

, a rząd będzie odpowiadał przed Dumą, w sierpniu przedstawiono ordynację wyborczą, która byłą kurialna...