Oprawca - strona 7

Outplacement

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

, które posiada kierujący instytucją. Opisano kilka typów osobowości “przełożonego - oprawcy”. Dla części...

Pedofilia- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3668

; masturbacje na ofierze lub zmuszanie ofiary do masturbacji przez oprawcę; stosunki płciowe. 2. Jawne...

Patologie społeczne wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie
 • dr Elżbieta Michałowska
Pobrań: 966
Wyświetleń: 9009

- pozytywne uczucia oprawcy wobec ofiary - czasami Ofiary nie składają zeznań, gdy ofiara nie zna języka...

Ewangelia według św. Mateusza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

niemowląt Herod posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku...

Poezje Zbigniewa Herberta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

Tulliusz obracał się w grobie) łańcuchy tautologii parę pojęć jak cepy dialektyka oprawców żadnej...