Opatrzność - strona 5

Wykład - Stara szkoła stoicka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

opatrzności i odrzucał fatum, stoicy - dokładnie na odwrót. Materializm stoików zdecydowanie jest monizmem...

Ideologia polityczno-prawna starożytnego Rzymu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1183

, w której wszystkie zjawiska podporządkowane są prawom Opatrzności Prawa boskie utożsamiał z prawami natury; cnota jest niczym...

Stara szkoła stoicka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2058

opatrzności i odrzucał fatum, stoicy - dokładnie na odwrót. Materializm stoików zdecydowanie jest monizmem...

Communio et progressio 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Małgorzata Laskowska
 • Nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

, I to „zgodne planem Opatrzności” Ludzka działalność, zmierzająca do polepszenia warunków życia człowieka...

Dawid z Dinant - Sieger z Brabantu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

. Cały dogmat o opatrzności bożej jest zakwestionowany. Psychologia Dusza intelektualna jest substancją...

Duns Szkot, przewaga woli nad intelektem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii średniowiecza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

, do których może dotrzeć rozum, np. niezmienność, jedność, mądrość, wszechmoc, miłosierdzie, opatrzność...

Wykład - Potępienie z roku 1277

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

za Arystotelesem, odrzucali Opatrzność Bożą, a inni, idąc za Awerroesem - głosili determinizm. Jasne...