Opłata sądowa - strona 7

Środki ochrony wolności i praw jednostki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

A. Kwaśniewskiego) Skarga konstytucyjna jest wolna od opłaty sądowej Do skargi konstytucyjnej należy dołączyć...

Rachunkowość - opracowanie bilansu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1932

. Zaksięgowano: a) opłaty zwiększające cenę zakupu praw majątkowych związane z ich nabyciem (np.: opłaty sądowe...

Proces kognicyjny.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

namiastka opłaty sądowej. Apelacja. Procesowi legisakcyjnemu i formułkowemu obca była jakakolwiek możliwość...

Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1008

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2009-11-23           USTAWA  z dnia 30 sierpnia 2002 r.     Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi      Dział I  Przepisy wstępne    Rozdział 1   Przepisy ogólne    Art. 1.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie są- dowe w...

Wprowadzenie spółki na giełdę

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • dr Tomasz Banasik
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1624

. Pierwszą z nich stanowią opłaty giełdowe. Do tych kosztów zaliczamy opłaty sądowe, administracyjne...

Rachunek kosztów wykład 1

 • dr Violetta Skrodzka
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 406
Wyświetleń: 6069

środowiska czy spóźnioną dostawę, opłaty sądowe, wartość nieużyta likwidowanych środków trwałych). Koszty...