Opłata sądowa - strona 4

Makroekonomia- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

budżetu) - dochody z własności - dochody z prywatyzacji (jednorazowy dochód) - cła - opłaty sądowe...

Nadzwyczajne środki zaskarżenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

dołącza dowód uiszczenia opłaty sądowej (zwracanej w wypadku uwzględnienia kasacji)  przyjmując kasację...

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU J.S.T.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1316

prawnego: Dochody publicznoprawne (np. podatki, opłaty - opłaty sądowe, adm. za wydanie np. zezwolenia...

Fundacje - Krajowy Rejestr Sądowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Prawo o stowarzyszeniach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1092

do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych. Sąd dokonuje wpisu do KRS fundacji po stwierdzeniu...