Ontologia - strona 24

Filozofia - zarys

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
  • Filozofia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1827

(ontologia – nauka o bycie); - wiedza ludzka o tej rzeczywistości (gnoseologia – nauka o poznaniu...

Wykład - Metafizyka

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

jako bycie”. Podstawę ontologii Arystotelesa stanowi założenie wieloznaczności terminu „byt”. Zdaniem...

Wykład - Stara szkoła stoicka

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

na nowo, stała się centralną ideą ontologii Zenona. Heraklitejska physis nie mogła mieć już znaczenia...

Mircea Eliade -mit, sacrum, historia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Ewelina Widawski
  • Teoria i filozofia kultury
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2569

. To co czynie człowiek pierwotnie było już czynione. Jest to swoista ontologia - wytwór człowiek odnajduje swoją...