Ontologia - strona 25

Fenomenologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Stanisław Wojcieszek
 • Historia etyki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1603

ontologii i jej przedmiotu, jakim są idee. Wiele prac Ingardena dotyczy estetyki i teorii dzieła...

Filozofia - Pitagoejczycy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Mizera
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 875

się ontologia, pytaniem o arche - bo zakładali, że za sprawą poznaia zmysłowego możemy dojść do praw ogólnych...

Wykład - Pierwszy Perypat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

logiki Arystotelesa, zajął stanowisko zdecydowanie bardziej formalne, mniej związane z ontologią eidos...

Spór między realizmem i antyrealizmem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Jan Krokos
 • Teoria poznania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1631

i metafizyczne Ontologia- istotnościowa analiza zawartości idei Metafizyka- zajmuje się tym co faktycznie...

Metoda w metafizyce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

ontologiczne. Są to metody charakterystyczne dla ontologii, pojmowanej jako dyscyplina filozoficzna...

Zasada tożsamości

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

(metafizyka) ta była raczej henologią (teorią jedności) aniżeli "ontologią", a więc teorią bytu. Zresztą...

Pięć rodzajów wiedzy ludzkiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1806

, wiedzy pewnej przez Kartezjusza stanowi początek kształtowania ontologii, epistemologii i metodologii...

Test z etyki biznesu

 • Uniwersytet Gdański
 • Etyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

)? a) uniwersalny b) zwyczajowy (obyczajowy) c) cenny d) moralny 22. Czy ontologia jest nauką traktującą...