Okres zwrotu - strona 9

Inwestycje-kryteria

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tadeusz Stepnowski
 • Controlling inwestycyjny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

stosowane statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych : - stopa zwrotu -okres zwrotu -próg rentowności...

Pojęcie i obszary decyzji finansowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Andrzej Jaki
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 3164
Wyświetleń: 4984

, są mało czasochłonne.  Metoda okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych – ocena efektywność przez pryzmat minimalnego...

Marketing - wykład 8 , (sem III)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

przepływów finansowych (sprzedaży, zysku), okresu zwrotu inwestycji przy różnych wielkościach sprzedaży...

Biznes plan - plan finansowy

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

. Okres zwrotu nakładów T =t+ No Pt T – okres zwrotu t – ostatni rok , na koniec którego nakłady pozostają...

Wzory, (SEM IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Artur Mamcarz
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 784

stanowią środki trwałe nowoprzyjęte (pozyskane z inwestycji lub zakupione) Okres zwrotu nakładów...

Pytania na egzamin - Ryzyko operacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1589

rentowności (zyskowności) (PI) - Zdyskontowany Okres Zwrotu 11. Metody statyczne (proste) w ocenie projektu...