Okres zwrotu - strona 8

Wzory z objaśnieniami

 • mgr Emilia Stola
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1085

uprzywilejowane), DO - kap z emisji obligacji, V - cały kap, EOQ- optymalna ilość zapasu OZ - okres zwrotu...

Finansowanie inwestycji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455

: ponieważ IRR jest większe od r i wynosi 33% więc projekt przyjmujemy do realizacji. OKRES ZWROTU NAKŁADÓW...

Pytania na egzamin - Dywidenda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Kamila Stańczak-Strumiłło
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 2604

rentowności (zyskowności) (PI) - Zdyskontowany Okres Zwrotu 11. Metody statyczne (proste) w ocenie projektu...

Faktoring - case study

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1869

) i uzyskać po tym okresie zwrot równy 2,82855%. Załóżmy też, że istnieje możliwość kontynuacji inwestycji...

Egzamin 2013 - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1575

rozpatruje 2 projekty inwestycyjne. Ocenić projekty za pomocą: zdyskontowanej długości okresu zwrotu...