Okres zwrotu - strona 10

Zadania finanse

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

+ 2000*(1-0,18) = 10 000 + 1 640 = 11 640 Okres zwrotu: 20 000 / 11 640 = ok. 1,71 roku Zwrot: 1 640/20...

Inwestycje i ich kryteria

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Tadeusz Stepnowski
  • Controlling inwestycyjny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

stosowane statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych : - stopa zwrotu -okres zwrotu -próg rentowności...

Pozostałe pytania z egzaminu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Maria Gorczyńska
  • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 2163
Wyświetleń: 2464

Venture capital jest to: a. kapitał obcy o krótkim okresie zwrotu b. kapitał własny o długim okresie...

Zarządzanie finansami - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3416

statycznych zaliczamy: metodę okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych metodę przeciętnej stopy zwrotu z nakładów...