Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - strona 2

Ustawa o związkach zawodowych

 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1715

Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. 1a...

Solidarność i stan wojenny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1652

. - utworzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 5 października 1983r. - pokojowa nagroda Nobla...

Ekonomia historyczna-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ),  Centralna Rada Związków Zawodowych W jakich państwach...

Wykład - Partie pollityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • System politczny RP
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

. Polska Partia Socjalistyczna, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Socjalistycznej...

Grupa nacisku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1428

Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ): utworzone 24 listopada 1984 r.; organy OPZZ: kongres, rada, prezydium...

Historia Polityczna III RP - wykład

 • dr Renata Maria Król-Mazur
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

-Mostowicz, Eugeniusz Kwiatkowski, 3. Wyjaśnić pojęcia: OPZZ - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych...

Polski system polityczny 2

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Agnieszka Hess
 • System polityczny RP
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414

sfałszować wyników) podział w obozie władzy. OPZZ (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - konflikt...

Historia administracji - zagadnienia

 • Historia administracji
Pobrań: 644
Wyświetleń: 6272

W skład notatki wchodzi 48 zagadnień z historii administracji oraz opracowanie tych zagadnień. Pytania zawarte w tej notatce dotyczą takich zagadnień jak: przyczyny podjęcia reform ustrojowych w Polsce w II połowie XVIII w., reforma sejmu konwokacyjnego z 1764, uchwały sejmu delegacyjnego [sejmu re...