Ekonomia historyczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia historyczna-opracowanie - strona 1 Ekonomia historyczna-opracowanie - strona 2 Ekonomia historyczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

HSE: definicja rynku - oznacza najczęściej miejsce gdzie spotykają się kupujący i sprzedający w celu dokonania transakcji.
1. rynek - w ekonomii, abstrakcyjne pojęcie określające miejsce dokonywania transakcji
2. rynek - w urbanistyce, miejsce handlu miejskiego, obecnie często główny plac miejski
3. rynek - bazar, targowisko
Hurt - jeden z etapów dystrybucji towarów na rynek. Hurtownik jest pośrednikiem pomiędzy producentem towaru a detalistą, czyli sklepami. Monopol - struktura rynkowa charakteryzująca się występowaniem na rynku tylko jednego dostawcy danego towaru, który kontroluje ceny i podaż. Monopol może mieć charakter państwowy. Trust - rodzaj monopolu, w którym niknie samodzielność poszczególnych przedsiębiorstw. Syndykat - wspólnota interesów. Porozumienie przedsiębiorstw z tej samej branży, ale pomimo umowy pozostają niezależne względem siebie. Kapitał - ilość pieniądza. Która potrafi generować zysk. wybierz rodzaje broni strategicznej - duży okręt podwodny, samolot bombowy dalekosiężny, wielkie floty wojenne,
broń atomowa, rakieta balistyczna,
kiedy podpisano Maastricht - oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej - podpisana 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. Główne cele:
utworzenie obszaru bez granic wewnętrznych,
umocnienie spójności gospodarczej i społecznej (kohezji),
utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej łącznie z wprowadzeniem wspólnej waluty euro od 1 stycznia 1999 roku i określeniem kryteriów konwergencji,
potwierdzenie tożsamości Unii na arenie międzynarodowej,
realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
wzmocnienie ochrony praw i interesów obywateli państw członkowskich (ustanowienie obywatelstwa Unii),
rozwój współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Traktat ustanowił Unię Europejską (UE) opartą na 3 filarach:
Wspólnota Europejska, Europejska Wspólnota Węgla i Stali i Euratom,
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB),
Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
wymień partie w Wielkiej Brytanii - konserwatywna, partia pracy, czy rewolucja 1917 była wynikiem głodu - nie
w którym roku Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych. 1966
definicja pieniądza -  materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na 

(…)

… w stosunkach pomiędzy Wschodem i Zachodem, przebiegała bowiem po śmierci Stalina, zakończeniu wojny koreańskiej i podpisaniu traktatu państwowego w sprawie Austrii. encykliki papieskie : orędzie, pismo napisane przez papieża, skierowane do biskupów i do wiernych.
rerum novarum - poświęcona kwestii społecznej. quadragesimo Anno, mater et magistra, pacem In terris ubi Primus
monarchie rządzące w 1914 w Europie…
…, Rumunia 1878
Niemcy 1871
Bułgaria 1908
Doktryna Hallsteina - doktryna, wg której RFN miało prawo do reprezentowania obu państw niemieckich za granicą, nigdy nie uznana przez NRD. Elementem tej doktryny było też nieutrzymywanie stosunków dyplomatycznych z państwami utrzymującymi stosunki dyplomatyczne z NRD, z wyjątkiem ZSRR. 
Wojna koreańska -  wojna tocząca się w latach 1950-1953 na terytorium Półwyspu…
… równouprawnienia kobiet. Oparty na przekonaniu o dyskryminacji kobiet ze względy na ich płeć. Ruch uważa naturę kobiet równoważna z naturą mężczyzn. konferencje w międzywojniu
wersalska - 1919 pod Paryżem, zebrało się 27 państw zwycięskich. Główną role ogrywali - premier Francji, Clemenceau, Wielkiej Brytanii - Lloyd George i prezydent USA Wilson. Stworzyli Eu po I wojnie św. Rozpadły się imparia Romanowów
… . KONSERWATYZM - dąży do utrzymania tradycyjnego porządku. Miał dwa oblicza - mieszczański i ziemiański. ANARCHIZM nawoływał do ograniczenia roli państwa i powrotu form życia w gminie - BAKININ, KROPOTKIN 28 października 1922 - marsz na Rzym. Faszyzm - typ partii wodzowskiej, ideologia istniejąca w państwie totalitarnym. Cechy państwa totalitarnego: monopartyjność, wodzostwo, ograniczone prawa obywatela…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz