Solidarność i stan wojenny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Solidarność i stan wojenny  - strona 1 Solidarność i stan wojenny  - strona 2 Solidarność i stan wojenny  - strona 3

Fragment notatki:

11. SOLIDARNOŚĆ I STAN WOJENNY A/ PIERWSZA SOLIDARNOŚĆ 8.1980 - 12.1981. Okres ten przyniósł ożywienie społeczne, kulturalne i polityczne , rezultat upodmiotowienia społeczeństwa, tworzącego niezależnie od władz komunistycznych formy działania , np.: NSZZ Solidarność . Konflikt między NSZZ Solidarność a władzami chcącymi przywrócić kontrolę nad życiem społeczno-politycznym, który zakończył się STANEM WOJENNYM w grudniu 1981r. PROGRAM RUCHU SOLIDARNOŚĆ: Program SAMORZĄDNEJ RZECZYPOSPOLITEJ przyjęty podczas zjazdu w Gdańsku we wrześniu 1981r. głosił m.in.: potrzebę wprowadzenia pluralizmu światowego i organizacyjnego w życiu społecznym, wprowadzenia samorządu pracowniczego w charakterze gospodarza przedsiębiorstw, rozbudowy samorządu terytorialnego (druga izba parlamentu: samorządowa lub społeczno - gospodarcza), urzeczywistnienia podstawowych swobód obywatelskich, wprowadzenia niezawisłości sądownictwa oraz społecznej kontroli nad aparatem ścigania. DZIAŁANIA RUCHU SOLIDARNOŚĆ: presja na władzę, głównie poprzez strajki i manifestacje w celu urzeczywistnienia konstytucyjnych swobód obywatelskich, realizacji i roszczenia świadczeń społecznych, poprawy sytuacji ekonomicznej, tworzenie wolnej prasy i wydawnictw oraz niezależnych instytucji (związków zawodowych, organizacji). TAKTYKA WŁADZ KOMUNISTYCZNYCH: Bojkotowanie przyjętych zobowiązań i porozumień, kampania propagandowa przeciwko Solidarności pod zarzutem działań na szkodę socjalizmu, oskarżanie jej o dezorganizację gospodarki kraju, szantaż perspektywą inwazji radzieckiej, represje. W tym czasie władze szykowały w ukryciu akcję wprowadzenia STANU WOJENNEGO. KALENDARIUM. VII 1980 - podwyżki wywołują w Warszawie protesty (URSUS), a także w Sanoku i Tarnowie. VII - VIII. 1980 - fala strajków na cały kraj. 18.VIII.1980 - powstaje Komitet Strajkowy na Wybrzeżu , przewodniczącym Lech Wałęsa . 24.VIII.1980 - obrady IV Plenum KCPZPR , E.Babiuch rezygnuje z funkcji premiera, na jego stanowisko Józef Pinkowski, decyzja o negocjacjach z MKS-em. 30 VIII.1980 - V Plenum , uznanie przez władze postulatów strajkujących. Decyzja po rokowaniach Komisji Rządowej z MKS-em w Gdańsku. 31 VIII 1980 - podpisanie porozumień gdańskich (M.Jagielski-L.Wałęsa). 5-6 IX. 1980 - VI Plenum KC PZPR , odwołane, ze względu na „zły stan zdrowia” E.Gierka, I sekretarzem KC PZPR zostaje ST.Kania. 10.X.1980 - utworzenie i rejestracja Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Solidarność , na czele z Lechem Wałęsą. 11 II 1981 - nowym premierem Wojciech Jaruzelski, w expose prosi o 90 dni spokoju. III 1981 - manewry wojsk Układu Warszawskiego na terenie Polski -

(…)

… 1982 - powołanie podziemnej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność”.
Maj, sierpień 1982 - demonstracje uliczne, ofiary śmiertelne w Lublinie.
ŚWIAT WOBEC STANU WOJENNEGO W POLSCE:
23 grudnia 1981 - Sankcje gospodarcze USA wobec PRL.
Potępienie rządzącej junty przez demokracje zachodnie i gratulacje i wyrazy poparcia od krajów demokracji ludowej.
30 stycznia 1982 - dzień solidarności z narodem…

Pacyfikacja ruchu opozycyjnego, przedłużenie funkcjonowania systemu socjalistycznego tylko na kilka lat.
Pogłębienie kryzysu gospodarczego (np. sankcje gospodarcze nałożone przez demokratyczny świat).
Ofiary w ludziach.
Nie doszło do interwencji wojsk Układu Warszawskiego, jeśli były przewidywane.
Autorzy i realizatorzy stanu wojennego nie ponieśli konsekwencji prawnych za swoją działalność (zgodnie z życzeniem sejmu III RP, wyrażonym w 1996r.).
C/ POLITYKA KOMUNISTÓW WOBEC OPOZYCJI W LATACH 1983 - 1989. Wydarzenia w Lubiniu w 1982 r., morderstwo ks.Popiełuszki w 1984r., działalność „nieznanych sprawców”.
WYDARZENIA W LUBINIU W 1982r.: W 1982 r. miały miejsce tragiczne wydarzenia z 31 sierpnia, podczas których Milicja Obywatelska wraz z ZOMO krwawo stłumiła pokojową demonstrację przeciwko stanowi…
…. - X Plenum KC PZPR - zwycięstwo zwolenników dialogu z ruchem Solidarność. Zniesienie ograniczeń przy tworzeniu wolnych związków zawodowych. Uchwała o podjęciu rozmów Okrągłego Stołu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz