Ofiara przestępstwa - strona 8

Administracja a bezpieczeństwo wewnętrzne - wykłady

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Bolesław Sprengiel
 • Administracja
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5362

Ponadto notatka podejmuje tematykę pojęć i zagadnień takich jak: czynności kontrolne, kontrole na drogach, kontrola graniczna i celna, służba ochronna, służba konwojowa, czynności administracyjno-porządkowe, działania społeczno-organizatorskie, użycie oddziałów zwartych w ochronie bezpieczeństwa...

Nauka o przestępstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Rafał Citowicz
 • Prawo karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3374

nietykalności cielesnej ofiary. Przestępstwo ciągłe - ten sam sprawca popełnia wiele czynów Koncepcja podmiotowa...

Prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1974

oskarżenia do sądu a następnie akty te popierają w trakcie postępowania sądowego 4. Pokrzywdzony - ofiara...

Skrypt - etyka i moralność

 • Uniwersytet Łódzki
 • Etyka
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2352

Pojęcie „etyki” i „moralności”. Charakterystyka powinności etycznej i norm moralnych. Podobieństwa i różnice między normami prawnymi i moralnymi (etycznymi). Etyka - słowo to pochodzi od greckiego słowa „ethos”, które ma dwa znaczenia: miejsce pobytu zwierząt np. stajnie zwyczaj, obyczaj, sposób ...

Prawo karne

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2807

(wiktymologia - nauka o ofiarach przestępstw); obowiązek naprawienia szkody. Materialne prawo karne zawarte...

Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1029

Problemy związane z definiowaniem prawa nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, na przykład: ze względu na różne kultury prawne (np. prawo precedensowe, prawo stanowione); ze względu na związki prawa z innymi normami społecznymi (np. moralność, religia); ze względu na problemy ogólno filo...

Prawo Karne(2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

o ofierze przestępstwa kryminalistyka - jest nauką o metodach i środkach wykrywania przestępstw i ścigania...