Kara śmierci w polskim prawie karnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4487
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kara śmierci w polskim prawie karnym - strona 1 Kara śmierci w polskim prawie karnym - strona 2 Kara śmierci w polskim prawie karnym - strona 3

Fragment notatki:

Bardzo obszerna tematyka Kary śmierci w polskim prawie karnym opisana na 47 stronach w formacie doc.

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: kara śmierci, prawo karne, przestępstwa, średniowieczne prawo karne, systemy prawa karnego, okoliczności łagodzące. Ponadto w treści notatki można znaleźć takie zagadnienia jak: kara śmierci w dziełach humanitarystów, sens i skuteczność kary śmierci, kara śmierci w polskim prawie karnym, wady kary śmierci, kara śmierci w ustawodawstwie pozakodeksowym. W dokumencie pojawiają się również pojęcia jak: sabotaż, zdrada ojczyzny, zamach stanu, wykonywanie kary śmierci, niepubliczność wykonania kary śmierci, humanitaryzacji wykonania kary śmierci. Dokument zawiera szczegółowa analizę kary śmierci w aktach prawnych takich jak: Prawo Karne w latach do 1945, Prawo Karne 1945-1980, Prawo Karne po 1980. W dalszej części notatki znajdują się takie zagadnienia jak: kara śmierci w perspektywie filozoficznej, kara śmierci w retrybutywnych teoriach karnych, kara śmierci w teoriach prewencyjnych kary. Do dokumentu dołączono także tabele prezentujące wybrane dane dotyczące kary śmierci.

Wstęp
Życie jest wartością, którą człowiek ceni najbardziej, dlatego spór o utrzymanie kary śmierci w ustawodawstwie zajmuje eksponowaną pozycję w teorii prawa karnego oraz wyzwala w naszych czasach olbrzymie emocje. Emocje te, w połączeniu z brakiem argumentów empirycznych, nie sprzyjają rzeczowej dyskusji. Przeważają na ten temat raczej sądy wynikające z odczuć, przekonań czy emocji danej osoby niż sądy wynikające z faktów. Spór ten jednak miał duży udział w rozwoju nauki o karze. Nie istnieje jeden problem kary śmierci i ta najcięższa kara kryminalna rodzi wiele zagadnień natury etycznej, filozoficznej, religijnej, prawnej i politycznej. Przede wszystkim obejmuje ona zagadnienia filozoficzno - prawne i kryminalno - polityczne, dlatego swoją pracę podzieliłem na dwie części, w których problem kary śmierci starałem się przedstawić w sposób jak najbardziej obiektywny. W Części I mojej pracy opisuję proces, w jaki kara śmierci ewoluowała - od czasów średniowiecza do czasów współczesnych, w których została zniesiona w ustawodawstwie polskim. W części tej, oprócz rozdziałów zawierających analizę poszczególnych kodeksów, czy aktów prawnych mających związek z karą śmierci, umieściłem rozdział przybliżający poglądy humanitarystów, które miały duży wpływ na zmianę myślenia na temat kary śmierci, a w konsekwencji na tendencje panujące w ustawodawstwie, także polskim. Część II tej pracy przedstawia argumenty natury filozoficzno - etycznej wykorzystywane w sporze na temat kary śmierci, zarówno przez jej zwolenników jak i przeciwników. Osobne rozdziały tej części poświęcone zostały argumentom opierającym się na retrybutywnych i prewencyjnych koncepcjach kary jako, że odwołują się do nich obie strony.
Ostatnim elementem pracy, będącym jak gdyby jej uzupełnieniem, jest część zatytułowana: Tabele i wykresy. Zadaniem tej części jest przybliżenie tendencji panujących na świecie i w społeczeństwie w stosunku do kary śmierci, a także graficzne przedstawienie niekórych informacji zawartych w pracy. CZĘŚĆ I
Kara śmierci w polskim prawie karnym
Rozdział 1
Kara śmierci w historii polskiego prawa karnego doby wczesnego średniowiecza


(…)

…. Z punktu prewencji indywidualnej kara dożywotniego pozbawienia wolności, ma jeszcze jedną przewagę nad karą śmierci, a mianowicie, możliwość reedukacji i resocjalizacji sprawcy. Retencjoniści nie przywiązują szczególnej wagi do resocjalizacji, gdyż twierdzą, że istnieje grupa przestępców, których poprawić nie można, i z tego powodu należy ich eliminować. Kara śmierci jest więc uznawana…
… czerwca 1997 r. Ustawa - Przepisy wprowadzające kodeks karny przewiduje w art. 14 zamianę orzeczonej już, a nie wykonanej kary śmierci, na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W uzasadnieniu do projektu kodeksu karnego odnośnie kary śmierci napisano: kara ta nie da się pogodzić z zasadą godności człowieka i współczesnym systemem wartości, (a także - przyp. S.W.) (...) wyniki badań kryminologicznych…
… dożywotniego pozbawienia wolności, która ustępuje karze śmierci tylko w jednym czynniku, właśnie surowości. Wynika z tego, że kara dożywotniego więzienia lepiej spełnia funkcję prewencji generalnej niż kara śmierci. Oprócz tego, kara dożywotniego więzienia stwarza możliwość rekompensaty w przypadku pomyłkowego skazania, zaś w przypadku zniesienia warunkowego przedterminowego zwolnienia kara ta mogłaby, równie…
…”, a także, że kara śmierci jest niecelowa ze względów prewencji ogólnej, i wielu innych, komisja kodyfikacyjna wprowadziła karę śmierci większością pięciu głosów przeciwko trzem. Odrębny projekt zgłosił także w 1922 r. Makowski, który zrezygnował z wprowadzenia kary śmierci w czasie pokoju, proponował natomiast jej stosowanie w czasie wojny lub stanu wyjątkowego.
Ostatecznie, w wyniku dyskusji z 28 marca 1931 r…
… jej fałszywych wiadomości lub dostarczenie podrobionych dokumentów lub innych przedmiotów (art. 8 § 1 i 2),
za fałszowanie pieniędzy (art. 12),
za postać personalną przygotowania do popełnienia przestępstw z art. 1, 3 lub 7 (art. 13 § 2),
za założenie związku zbrodniczego lub pełnienie w nim funkcji kierowniczych (art. 14 § 2),
za przygotowanie do popełnienia przestępstwa z art. 1, 3 lub 7 m.k.k. lub wejście…
… w Europie pod koniec XVIII w., ich reliktem pozostała kara ucięcia ręki ojcobójcy przed wykonaniem egzekucji na gilotynie we Francji, która istniała do1832 r. W XIX w. powszechna stawała się tendencja do ograniczania kary śmierci, a nawet do całkowitego jej zniesienia, tam zaś gdzie była utrzymywana nadawano jej z reguły charakter alternatywnego środka karnego, a więc dawano sądowi możliwość zastosowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz