Odpowiedzialność konstytucyjna - strona 21

Odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1624

przymusu państwa 2. PODSTAWOWE TYPY ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRAWIE - patrz dalej 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ...

Funkcje Trybunały Konstytucyjnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

w sądownictwie konstytucyjnym innych krajów: orzekanie o odpowiedzialności konstytucyjnej; rozstrzyganie spraw...

System polityczny Włoch

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 63
Wyświetleń: 784

, a jego akty wymagają kontrasygnaty odpowiedniego ministra. Prezydent ponosi odpowiedzialność konstytucyjną...

Prawo parlamentarne - wykłady

 • dr Sławomir Patyra
 • Prawo parlamentarne
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2653

można wszcząć procedurę odpowiedzialności konstytucyjnej (Art. 156 ust.1 KRP) Ad.1d Tryby ratyfikacji umów...

Kontrasygnata i prerogatywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

ma tylko możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej. Uprawnienia prezydenta wobec parlamentu...

Proces dowodowy - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

- odpowiedzialność konstytucyjna przed parlamentem monarchia parlamentarna (wzorzec - Anglia, później cząstkowo...

Historia polskiej konstytucji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

, nie ponosił odpowiedzialności parlamentarnej, mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności konstytucyjnej...

Najważniejsze elementy demokracji- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2548

to nic mu nie grozi bo nie ma odpowiedzialności konstytucyjnej tylko ma odpowiedzialność polityczną) nadal...

Prawo konstytucyjne/administracja rózne

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense w Sandomierzu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2471

doc. Notatka zawiera takie informacje, jak: czym jest administracja? wspólnota samorządowa - zakres znaczeniowy pojęcia, akty prawa powszechnie obowiązującego, akty prawa wewnętrznego, akty Prezydenta RP nie wymagające kontrasygnaty, akty wykonawcze do ustaw jedną z kompetencji Rządu, apolityczno...