Prawo konstytucyjne/administracja rózne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2499
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne/administracja rózne - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka zawiera takie informacje, jak: czym jest administracja? wspólnota samorządowa - zakres znaczeniowy pojęcia, akty prawa powszechnie obowiązującego, akty prawa wewnętrznego, akty Prezydenta RP nie wymagające kontrasygnaty, akty wykonawcze do ustaw jedną z kompetencji Rządu, apolityczność TK, arbitraż Prezydenta Polski, burmistrz i jego zadania, charakter prawny, charakter i kompetencje, zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego, charakter mandatu parlamentarnego, charakter mandatu samorządowego, decentralizacja, demokracja przedstawicielska, demokratyczny styl rządzenia państwem, dezyderaty, etapy tworzenia nowego rządu, federacyjna struktura państwa, formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich, formy samorządności lokalnej, funkcje parlamentu, funkcje Sądu Najwyższego, heglowskie "społeczeństwo obywatelskie" w treści Konstytucji RP, hierarchiczny charakter Rady Ministrów, historyczna ewolucja hymnu Polski, historyczne ujęcie konstytucji, incompatibilities, inicjatywa ustawodawcza, istota mandatu wolnego, istota monarchii, istota referendum, istota wolności w myśl Konstytucji RP, kadencja, skład senatu, kierowanie działem administracji, kierowanie wykonaniem budżetu państwa.

Ponadto notatka opisuje następujące zagadnienia: kluby poselskie, kolegialne akty prawne Rady Ministrów, kolegium NSA, komisje sejmowe, kompetencje Premiera, konfederacyjna struktura państwa, konstytucja z 23 kwietnia 1935 r., konstytucyjne ograniczenia wolności człowieka i obywatela w RP, konstytucyjne prawa człowieka i obywatela drugiej generacji, kontrasygnata aktów Prezydenta Polski, konwent seniorów, marszałek sejmu, minister z teką i jego kompetencje, modele samorządu terytorialnego, naród jako pojęcie konstytucyjne, normatywne źródła Prawa Konstytucyjnego, objecie urzędu prezydenta, obowiązki obywatela wynikające z Konstytucji, ochrona praw i interesów samorządu terytorialnego, odpowiedzialność deputowanych przed trybunałem Stanu, odpowiedzialność Prezydenta Polski, odwołanie i powołanie oraz charakter Wicewojewodów, określenie struktury kierowniczej ministerstwa, określanie szczegółowego zakresu działania ministra, organy NSA, organy sejmu, orzecznictwo sądowe w systemie źródeł prawa konstytucyjnego i wiele innych.

Notatka opisuje w sumie 410 zagadnień z Prawa. Pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z tego przedmiotu.


Czym jest administracja ?administracja - zarząd, kierownictwo; najogólniej pod pojęciem administracja rozumie się wszelką zorganizowaną działalność zmierzającą do osiągania pewnych celów (administracja domu, przedsiębiorstwa, zakładu, organizacji społecznej, itd.). Administracja jest działalnością trwałą, celową i planową. 1. „Wspólnota samorządowa" - zakres znaczeniowy pojęciasamorząd terytorialny - istotaPolega na wydzieleniu z zakresu władzy państwa pewnej dziedziny spraw i powierzenie ich do samodzielnego rozpatrywania tej grupie społecznej, której sprawy te dotyczą przede wszystkim. Jest to administracja sprawowana przez osoby prawne, odrębne w stosunku do państwa (korporacje komunalne) .Charakterystyczne elementy władzy samorządowej:- samodzielność finansowa,- wyłączność realizacji zadań własnych samorządu,- odrębna od państwa struktura organizacyjna.- Oddzielna osobowość prawna- Sądowa ochrona interesów samorządu terytorialnego2. Akty prawa powszechnie obowiązującegoDo źródeł prawa powszechnie obowiązującego zaliczyć trzeba akty zawierające generalne i abstrakcyjne normy, które tworzą, zmienia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz