Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Wykład - Sąd Najwyższy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

i odwołuje, na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spośród...

Ustawa o sądzie najwyższym-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Art. 4. §1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego corocznie...

Wykład - Organy sądownicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

, premier, 50 posłów, 30 senatorów, pierwszy prezes sądu najwyższego, prezes NSA, prokurator generalny...

Trybunał Stanu - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 630

określa art. 64 Konstytucji marcowej - powołany został w 1921 r., składał się z pierwszego prezesa Sądu...

Rzecznik Interesu Publicznego-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

oraz jego zastępcy są powoływani oraz odwoływani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję...