Trybunał Stanu-skład i sposób działania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Stanu-skład i sposób działania - strona 1

Fragment notatki:

Trybunał Stanu - skład i sposób działania.
Odpowiedzialność konstytucyjna jest realizowana przed Trybunałem Stanu jako odrębnym organem władzy sądowniczej. Trybunał Stanu w pełni odpowiada charakterystyce organu władzy sądowniczej, zarówno z uwagi na niezawisłość jego sędziów, jak i ze względu na charakter jego zadań polegających na orzekaniu, czy konkretne czyny wskazanych osób stanowiły naruszenie prawa. W skład Trybunału Stanu wchodzi przewodniczący, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Pozostali członkowie Trybunału Stanu są wybierani przez Sejm na okres jego kadencji, z tym że zachowują swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu Trybunału. Konstytucja wymaga, aby zastępcy przewodniczącego oraz co najmniej połowa pozostałych członków Trybunału Stanu miała kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego. Pozostali członkowie nie muszą mieć tych kwalifikacji, co nieco osłabia sądowy charakter Trybunału, ale pozwala na zachowanie pewnej równowagi między podejściem jurydycznym i politycznym do rozpoznawanych spraw. Osoby wchodzące w skład Trybunału Stanu są w sprawowaniu funkcji sędziowskich niezawisłe i podlegają tylko konstytucji i ustawom. Członkom Trybunału Stanu przysługuje też immunitet i nietykalność. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz