Sąd Najwyższy - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sąd Najwyższy - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - strona 1 Sąd Najwyższy - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - strona 2

Fragment notatki:

Sąd Najwyższy J est organem nadzorczym wobec sądów powszechnych i wojskowych. Na jego czele stoi Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, powoływany na sześcioletnią kadencję przez Prezydenta Rzeczypospolitej, spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego . Sąd podzielony jest na cztery izby: Cywilną, Karną, Wojskową oraz Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Oprócz Zgromadzenia Ogólnego drugim organem samorządu sędziowskiego jest Kolegium Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy powołany jest do: Sprawowania nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania - jest to tzw. nadzór judykacyjny (art. 183 ust. 1 Konstytucji). Do środków służących wykonywaniu takiego nadzoru służą: rozpoznawanie kasacji oraz innych środków odwoławczych , podejmowanie uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne - zgodnie z art. 398 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego - jeżeli przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej wyłoni się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, wówczas Sąd Najwyższy może odroczyć wydanie orzeczenia i przekazać sprawę do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi tego sądu. Uchwały interpretacyjne Sądu Najwyższego nie mają waloru powszechnego obowiązywania - jeśli nie uzyskały rangi zasady prawnej, to formalnie wiążą tylko w sprawie, w związku z którą zostały podjęte, Rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , a także ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego . Rozstrzygania nadzorczego w stosunku do samorządów zawodowych: adwokatów, radców prawnych oraz notariuszy. Opiniowania ustaw i innych aktów normatywnych . Rozpatrywanie skarg kasacyjnych na orzeczenia Trybunału do Spraw Sportu przy PKOl . Sąd Najwyższy może także wykonywać inne czynności przek azane przez ustawy. Sąd Najwyższy działa na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z 23 listopada 2002 o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2002 Nr 240, poz. 2052 ze zm.). Organy Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Prezes Sądu Najwyższego (dla każdej z izb) Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego (dla każdej z izb) Kolegium Sądu Najwyższego W Sądzie Najwyższym działają także (ale nie są to organy SN): Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Izby Sądu Najwyższego Cywilna (31 sędziów) Karna (28 sędziów) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz