Oczyszczanie ścieków - strona 37

Tezy i ich tłumaczenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Polityka regionalna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5670

pierwszeństwo projektom z zakresu zaopatrzenia w wodę pitną , oczyszczania ścieków i usuwania odpadów stałych...

Logistyka 27 zagadnien

 • Logistyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2842

Pytania i odpowiedzi z logistyki - omówienie 27 zagadnień na 18 stronach w formacie doc. Materiał do egzaminu z logistyki. W notatce opracowane zostały następujące zagadnienia: Co to jest logistyka i czym się zajmuje, rozwój logistyki jako nauki i praktycznej działalności, system logistyczny przedsi...

Ćwiczenia projektowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Henryk Kozarowicz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1750

naturalnego, w tym czystości powietrza, wody, racjonalna gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków. 9...

Profil klasyfikacji działalności 2007

 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
 • mgr Jan Kluska
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1428

, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY  37 37.0 37.00 37.00.Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 38...

Opracowanie zagadnień do egzaminu

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Banaszkiewicz
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

ścieków. ODPADY MEDYCZNE- powstające z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań...

Droga w krajobrazie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1568

(dawniej skanalizowanego ścieku) za pomocą zdecentralizowanego systemu oczyszczania ścieków, renaturyzacja...