Profil klasyfikacji działalności 2007

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Profil klasyfikacji działalności 2007 - strona 1 Profil klasyfikacji działalności 2007 - strona 2 Profil klasyfikacji działalności 2007 - strona 3

Fragment notatki:SCHEMAT
KLASYFIKACJI
DZIAŁ
GRUPA
KLASA
PODKLASA
NAZWA GRUPOWANIA
SEKCJA A
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 
01.1
Uprawy rolne inne niż wieloletnie 
01.11
01.11.Z
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12
01.12.Z
Uprawa ryżu
01.13
01.13.Z
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 01.14
01.14.Z
Uprawa trzciny cukrowej
01.15
01.15.Z
Uprawa tytoniu
01.16
01.16.Z
Uprawa roślin włóknistych
01.19
01.19.Z
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.2
Uprawa roślin wieloletnich 
01.21
01.21.Z
Uprawa winogron
01.22
01.22.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.23
01.23.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24
01.24.Z
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25
01.25.Z
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26
01.26.Z
Uprawa drzew oleistych
01.27
01.27.Z
Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28
01.28.Z
Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29
01.29.Z
Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.3
01.30
01.30.Z
Rozmnażanie roślin 
01.4
Chów i hodowla zwierząt 
01.41
01.41.Z
Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42
01.42.Z
Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43
01.43.Z
Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych


(…)

…  
 
82.19
82.19.Z
Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 
82.2
82.20
82.20.Z
Działalność centrów telefonicznych (call center)
82.3
82.30
82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.9
 
 
Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana  
82.91
82.91.Z
Działalność świadczona przez agencje…
… i pozyskiwaniem pracowników
78.2
78.20
78.20.Z
Działalność agencji pracy tymczasowej 78.3
78.30
78.30.Z
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 79
 
 
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 
79.1
 
Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów…

 
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
 
85.31
Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane 85.31.A
Gimnazja
85.31.B
Licea ogólnokształcące
85.31.C
Licea profilowane
 
85.32
Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych 85.32.A
Technika
85.32.B
Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.4
 
Szkoły policealne oraz wyższe
 
85.41
85.41.Z
Szkoły policealne
 
85.42
Zakłady kształcenia nauczycieli, kolegia pracowników służb społecznych oraz szkoły wyższe
85.42.A
Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.42.B
Szkoły wyższe
85.5
 
Pozaszkolne formy edukacji
 
85.51
85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 
85.52
85.52.Z
Pozaszkolne formy edukacji…
… i konserwowanie ziemniaków
10.32
10.32.Z
Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39
10.39.Z
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.4
Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego 
10.41
10.41.Z
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.42
10.42.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
10.5
Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 
10.51
10.51.Z
Przetwórstwo…
… dzianej 15
PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
15.1
Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
15.11
15.11.Z
Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych 15.12
15.12.Z
Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz