Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

note /search

Profil klasyfikacji działalności 2007

  • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1449

SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ  01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie  01.11 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i rośli...