Oczyszczanie ścieków - strona 17

Piaskowniki-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

PIASKOWNIKI Kolejnym mechanicznym sposobem oczyszczania ścieków jest metoda z zastosowaniem...

Oczyszczalnie trzcinowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

do mechanicznego oczyszczania ścieków.  Niezbędny okres dla wpracowania się oczyszczalni trzcinowych ścieków...

Stabilizacja osadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Katarzyna Pawłowska
 • Technologia osadów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

lub zamkniętych komorach z doprowadzeniem powietrza lub równolegle z oczyszczaniem ścieków w komorach osadu...

Pozwolenia emisyjne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924

, przechowywania zboża lub innych płodów rolnych Do przesyłu paliw płynnych Oczyszczania ścieków Do chowu i hodowli...

Odpowiedzi z działu woda

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

biologicznego oczyszczania ścieków wykorzystuje się mikroorganizmy 19. Obecność fenoli w wodzie głównie wpływa...

Ekokwestia w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2268

się tam zbiornik wody dla Krakowa). Bardzo poprawiła się sytuacja w oczyszczaniu ścieków, miast bez oczyszczalni...

Opracowane pytania - zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1645

, który powoduje wzrost masy osadu czynnego nie związanego ze wzrostem biomasy. 8.)Schemat oczyszczania ścieków...

Budownictwo wodne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1694

i rowy, - zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, - stawy rybne, stawy do oczyszczania ścieków...