odpowiedzi z działu woda

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpowiedzi z działu woda - strona 1 odpowiedzi z działu woda - strona 2

Fragment notatki:

WODA
1. Największe zapasy wody słodkiej na Ziemi znajdują się w
w lodowcach
2. O twardość wody decyduje głównie
sole wapnia, magnezu oraz jiny glinu, żelaza i cynku
3. Polska należy do krajów, pod względem zasobów wodnych
najuboższych
4. Skrót BZT oznacza
biologiczne zapotrzebowanie tlenu
5. Masa substancji pozostających ze ścieków po odparowaniu wody i wysuszona w temp. 105 st. C to
sucha pozostałość
6. Główne zanieczyszczenia rolnicze wód powierzchniowych o charakterze przestrzennym to
stosowanie nawozów sztucznych, spryskiwanie itd.
(wydaje mi się że może tu chodzić też o to że jest to po prostu azot, fosfor i te różne inne składniki wchodzące w skład tych wszystkich specyfików, mieliśmy to pytanie na teście i była tam odpowiedź związana właśnie z azotem i fosforem)
7. Biodegradacja to proces unieszkodliwiania szkodliwych substancji przez
bakterie, pierwotniaki, promieniowce, grzyby, robaki
8. Osad czynny jest stosowany w oczyszczalni ścieków na etapie
biologicznym
9. Którego z określeń nie stosuje się przy ocenie zapachu wody
stosuje się zapach roślinny, specyficzny, gnilny
10. Do określenia stopnia biologicznego zanieczyszczenia wód stosuje się wskaźnik
miano coli, indeks saprobowości i wydaje mi się, że też wskaźnik BZT
11. Wybierz fałszywe zdanie. Eutrofizacja
to proces wzbogacania zbiorników wodnych w substancje pokarmowe (nutrienty, biogeny), głównie w związki azotu i fosforu.
To wzrost trofii, czyli żyzności wód głównie wzrost stężeń związków fosforu i azotu. Związki te dopływają do wód w postaci mineralnej, bądź też jako materia organiczna, która ulegając rozkładowi, dostarcza przyswajalnych dla roślin form mineralnych tych pierwiastków. Następuje nadmierny wzrost roślin i tak dalej (to było już omawiane tysiące razy)
12. Usuwanie tłuszczów w metodzie mechanicznej zachodzi na drodze
flotacji
13. Intensywność procesów samooczyszczania się wód zależy głównie od
intensywności wymiany wody (dlatego najbardziej intensywnie zachodzi w rzekach)
14. W przydomowych oczyszczalniach korzeniowo-glebowych najczęściej stosuje się nasadzenia
nie mam zielonego pojęcia :)
15. Największe zanieczyszczenie wód występuje w strefie
polisaprobowej
16. Częścią dużego obiegu wody w przyrodzie nie jest


(…)

… naturalnych jest rozwój rolnictwa a zwłaszcza stosowanie w nim substancji chemicznych. Największe szkody w tym zakresie wyrządzają nawozy sztuczne. Związki wapnia i azotu, fosforu i potasu spływają do akwenów śródlądowych wraz z wodami powierzchniowymi lub dostają się bezpośrednio przy rozpylaniu przez samoloty. Substancje te powodują eutrofizację wód śródlądowych, szczególnie jezior. Eutrofizacja wyraża…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz