Ochrona wód - strona 3

Korzystanie z wód

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

może być ograniczane np. przez: Prawne formy ochrony wód (zwłaszcza obszarowe) Formy ochrony przyrody Uchwała rady...

Ćwiczenia - oznaczanie anionów

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Woźniak
  • Chemia środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

obecnie jedynie 0,04% wód nadaje się do picia. Stąd zachodzi pilna potrzeba ochrony wody i jej źródeł...

Program ochrony środowiska

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

: ochrony wód powierzchniowych i podziemnych (jakościowej i ilościowej); ochrony gleb; gospodarki odpadami...

Żegluga

  • Akademia Morska w Gdyni
  • prof. dr hab. Józef Koziński
  • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

bezpieczeństwa w zakresie: 1)budowy, stałych urządzeń i wyposażania 2)właściwości manewrowych 3)ochrony wód...