Ochrona wód - strona 2

Gaja - tekst do prezentacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

łososiowych. SSR zajmuje się ochroną wód przy współpracy lokalnych społeczności - wspólnymi siłami...

Spółki wodne i związki wałowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

wód przed zanieczyszczeniami ochrony przed powodzią, melioracji wykorzystania wody do celów...

Strefy ochrony ujęć

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

powinien być zabezpieczony, oznaczonym znakami stojącymi Musi być oznaczone, że to teren ochrony wód podziemnych STREFA...

Potrzeby wodne zakładów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

i stref ochrony wód -przechowywanie nawozów naturalnych i pasz soczystych -użytkowanie gruntów...

Polityka ochrony środowiska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Barbara Cabalska
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

urządzeń -regulacje ramowe – dotyczą standardów w zakresie m.in. jakości powietrza, ochrony wód...