Potrzeby wodne zakładów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potrzeby wodne zakładów-opracowanie - strona 1 Potrzeby wodne zakładów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

POTRZEBY WODNE ZAKŁADÓW-sporządzenie bilansu:
-sposób (źródło) zapotrzebowania na wodę
Mały zakład 100% wody pobiera z sieci wodociągowej
Duży zakład z sieci wodociągowej pobiera wodę w celach socjalnych, na cele przemysłowe ma wodę pobiera z innych źródeł własnych.
-woda na cele bytowe
-woda do zasilania kotłów
- woda do celów produkcyjnych
-woda dostarczana wraz z surowcem
-woda pozostająca w produkcie
-woda odparowana
-obiegi wodne, ilość wód obiegowych
-ilość i skład odprowadzanych ścieków
KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ:
-okresy w których nie powinno stosować nawożenia
-nawożenie pól na zboczach
-nawożenie gleb podmokłych, zalanych, zamarzniętych i pokrytych śniegiem
-nawożenie w pobliżu cieków wodnych i stref ochrony wód
-przechowywanie nawozów naturalnych i pasz soczystych
-użytkowanie gruntów i organizacja produkcji
-minimalna powierzchnia `zielonych pól'
-dawki i sposoby nawożenia
-planowanie nawożenia
Nawozić gdy najbardziej tego rośliny potrzebują, w okresach suchych, przed deszczem, bo można narazić się na straty-spływ powierzchni Ekonomiczne kryteria gospodarowania zasobami wodnymi Kryteria ekonomiczne są stosowane gdy nie jest określony cel tylko koszty lub dochody. Kryterium maksymalizacji dochodu narodowego jest często wysuwanym kryterium wykorzystywania zasobów naturalnych. Wodę należy kierować gdzie jej użycie pozwoli n a uzyskanie największego przyrostu dochodu narodowego. Miernikiem jest tu wartość produkcji zrealizowanej dzięki wykorzystaniu wody w różnych celach produkcyjnych. Kryterium kosztu rozwiązań substytucyjnych- rozwiązania ograniczające lub eliminujące zapotrzebowanie na wodę dostarczaną przez system. Zmiana technologii z wodochłonnej na mniej wodochłonną, zalety: pozwala zaoszczędzić wodę przy kosztach minimalnych, wada: nie ocenia efektywności wykorzystania zasobów.
Kryterium strat z tytułu braku wody pierwszeństwo maja ci którzy przy braku wody będą ponosić największe straty, straty spowodowane nadmiernym zanieczyszczeniem, ustala ono hierarchie zaspokojenia potrzeb wodnych niższych procesów produkcyjnych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz