Spółki wodne i związki wałowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki wodne i związki wałowe - strona 1

Fragment notatki:

Spółki wodne i związki wałowe Spółki wodne to osoby prawne, tworzone na podstawie prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami w szczególności związanych z eksploatacją, wykonywaniem , utrzymywaniem urządzeń wodnych służących: zapewnianiu wody dla ludności ochrony wód przed zanieczyszczeniami ochrony przed powodzią, melioracji wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych utrzymywania wód melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych uzyskany zysk można przeznaczać tylko na cele statutowe. Może ona korzystać z pomocy państwa oraz j.s.t, stosownie do przepisów o finansach publicznych mogą tworzyć związki spółek wodnych Utworzenie spółki wodnej pisemna umowa minimum 3 osób (fizycznych, prawnych) założyciele muszą: uchwalić statut (zatwierdza go starosta) wybrać organy spółki nabycie osobowości prawnej z chwilą ostateczności decyzji starosty Starosta sprawuje nadzór nad działalnością spółki wodnej Stosunek członka do spółki wodnej: członek nie odpowiada za zobowiązania spółki członek ma obowiązek wnoszenia składek oraz inne świadczenia wynikające ze statutu Spółka odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem. egzekucja tych obowiązków na zasadach egzekucji należności podatkowych Związki wałowe - dla tworzenia i utrzymywania wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami służącymi za ich wyposażenie odpowiednie stosowanie przepisów o spółkach wodnych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz