Polityka ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka ochrony środowiska - strona 1 Polityka ochrony środowiska - strona 2

Fragment notatki:

Polityka ochrony środowiska
Polityka ochrony środowiska
Cele:
-zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego
-ochrona zdrowia ludzkiego
-ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
-promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania
regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego
Zasady:
-zasada wysokiego poziomu ochrony
-zasada przezorności (ostrożności)
-zasada stosowania działań zapobiegawczych (zasada prewencji)
-zasada naprawiania szkód przede wszystkim u źródła
-zasada „zanieczyszczający płaci”
Szósty Program Działania na rzecz Środowiska – priorytety:
-zmiany klimatu
-przyroda i różnorodność biologiczna
-środowisko naturalne i zdrowie
-zasoby naturalne i odpady
Pakiet klimatyczny - Strategia 3 x 20:
-ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20 proc.
-zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20 proc.
-zmniejszenie zużycia energii o 20 proc.
Powyższe cele maja być osiągnięte do 2020 roku.
Handel uprawnieniami do emisji CO2
-System handlu uprawnieniami do emisji- wprowadzono w 2005 r. obejmuje ok. 12 000 fabryk
i zakładów odpowiedzialnych za około połowę unijnych emisji dwutlenku węgla.
-W ramach systemu rządy państw członkowskich UE określają ilość dwutlenku węgla, jaka
mogą emitować energochłonne sektory przemysłu. Przedsiębiorstwa, które chcą emitować
więcej CO2 niim przysługuje, musza kupić uprawnienia od oszczędniejszych firm.
- System wynagradza przedsiębiorstwa, które ograniczają emisje CO2 i karze te, które
przekraczają dozwolone poziomy emisji.
Instrumenty polityki ochrony środowiska
Instrumenty prawne:
-Dyrektywa IPPC (od: Integrated Polution Protection and Control) – określa procedury i
warunki uzyskiwania zintegrowanych pozwoleń ekologicznych na instalacje urządzeń
-regulacje ramowe – dotyczą standardów w zakresie m.in. jakości powietrza, ochrony wód,
zagospodarowania odpadów, hałasu.
Instrumenty fiskalne:
-opłaty, kary
Instrumenty finansowe:
-fundusze strukturalne
-Fundusz Spójności
- kredyty z Europejskiego banku Inwestycyjnego
-wydatki z budżetu UE na program LIFE
Instrumenty o charakterze horyzontalnym
-wspierają ochronę środowiska i dostarczają informacji konsumentom o wpływie produktów
na środowisko
-należą do nich przeglądy ekologiczne i systemy ekooznakowania
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz