Ochrona mienia - strona 6

Metoda a technika organizatorska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Woźniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2065

, serwis ochrony mienia, konsulting (nowoczesne technologie, systemy zarządzania, systemy informatyczne...

Czas pracy i urlopy pracownicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Skoczny
 • Prawo pracy
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1190

ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii. Szczególne...

Prywatyzacja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2128

zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia - działania zapobiegające...

Wykład I z rachunkowości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Wioletta Baran
 • Rachunkowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1351

_ polega na ochronie mienia i obejmuje zabezpieczenie majatku przed kradzieżą i zniszczeniem...

Nadgodziny i świadczenia ekwiwalne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1330

życia lub zdrowia ludzkiego albo ochrony mienia lub usunięcia awarii - szczególnych potrzeb pracodawcy...

Uczasowienie pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

pracownika, ochrona mienia bądź usunięcie awarii. Za pracę w nadgodzinach, oprócz normalnego wynagrodzenia...

Zakres prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

i równa ochrona mienia podmiotów prawa cywilnego znajduje wyraz w jednolitym ukształtowaniu podstawowej...

Odpowiedzi na pytania 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

- dotyczą kosztów związanych z zarządzaniem jednostką jako całością, ~ koszty ochrony mienia, ~ koszty...

Obrona i pomoc konieczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

był jedynym sposobem ochrony mienia. Makarewicz pisał, że stwierdzenie, iż ogrodnik działał w granicach...