Ochrona danych osobowych byłego pracownika - strona 9

Terminologia informatyczna - ustawy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1379

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271...

Bazy danych-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Leon Głowacki
 • Bazy danych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

przechowywanych danych 5. Integralność danych (zewn i wewn) 6. Ochronę dostępu 7. Dostęp dla wielu użytkowników...

Pytania z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Wojtyła
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 1792

Zarzadu c) jeden członek Zarzadu z prokurentem d) wszyscy członkowie Zarzadu łacznie 7. Dane spółek...

Prawo prasowe - swobowa wypowiedzi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Ewa Elżbieta Nowińska
 • Prawo prasowe radiofonii i telewizji
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2233

, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, poszkodowanych i pokrzywdzonych, chyba, że wyrażą na to zgodę...

Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Pobrań: 889
Wyświetleń: 4606

; wynagradzanie pracowników; rozwój personelu; kształtowanie stosunków pracy. Metody gromadzenia danych Obserwacja...

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

osiągnięcie dawnych wyników -maksymalizacja efektów przy danych nakładach RACHUNEK EKONOMICZNY- porównywanie...

Zarzadzanie Kadrami

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2961

- trzeba przewidzieć efektywność kandydata, to jak się zachowa na danym stanowisku METODY(TECHNIKI)DOBORU: Tradycyjne...

Zadania przygotowujące do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

pracowników firmy ubezpieczeniowej ze względu na czas wykonywania pewnej operacji Z i uzyskano dane: 15...