Bazy danych-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bazy danych-pytania i odpowiedzi - strona 1 Bazy danych-pytania i odpowiedzi - strona 2 Bazy danych-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1. DBMS (elementy)?
Celem DBMS jest utworzenie środowiska w którym BD i DBMS w sposób dogodny i efektywny użyte będą do:
*zapamiętania kolekcji inf w BD, *wyszukiwania inf z BD *przetwarzania inf w BD
Zarządzanie BD obejmuje: modelowanie, manipulowanie, administrowanie, raportowanie, utrzymanie
bezpieczeństwa i spójności, sterowanie współbieżnością i operacjami wejścia-wyjścia
Operacje na danych:
*wprowadzanie;
*kodowanie i dekodowanie;
*zapamiętywanie i przechowywanie;
*dodawanie i usuwanie;
*aktualizowanie;
*wyszukiwanie i prezentacja;
*przetwarzanie;
*operacje teoriomnogościowe i oper algebry relacji
Zadania SZBD- umożliwia:
1. Projektowanie i implementację nowej BD przy użyciu specjalnych narzędzi i języków (DDL)
2. Selektywny dostęp do danych za pomocą języka zapytań i tworzonych w nim kwerend(sys zapytań)
3. Wykonanie określonej operacji przy pomocy języka operowania na danych (DML)
4. Zapewnia niezawodność i efektywność przechowywanych danych
5. Integralność danych (zewn i wewn)
6. Ochronę dostępu
7. Dostęp dla wielu użytkowników (wielodostęp) i synchronizację dostępu współbieżnego
8. Możliwość komunikacji z innymi systemami
9. Dostarcza opis i dokumentację (schemat, struktura)
10. Optymalizacja pracy, dostępu, gospodarki zasobami
Elementy :
Aktualizacje
Modyfikacja
schematu
Procesor
zapytań
Moduł Zarządzania
Pamięcią
(MZP)
Moduł
Zarządzania
Transakcjami
(MZT)
Dane
Metadane
2.byla dana relacja: pracownicy, kurs, data zko?czenia kursu, prowadzacy, tytul trzeba bylo ustali? klucz
relacji oraz wskaza? funkcjonalno?? przechodni?
3.Zapytanie SQL mno?enie tablicowe (chyba)
Wynikiem przekroju jest iloczyn zbiorów krotek dwóch lub więcej relacji, tzn. zbiór krotek występujących
jednocześnie w tych relacjach. Podobnie jak w przypadku sumy, warunkiem poprawności tej operacji jest
zgodność liczby i typów atrybutów pobranych z relacji źródłowych.
4.Baza Bez-Zvi czy co? takiego, gdzie to i dlaczego u?ywamy
- rozszerzony realcyjny model BD o temporalność
- zgodny z 1 postacią normalna
- każda krotka zawiera 5 czasów
-tes (effective start) uznanie inf za prawdziwa
-trs (registration start) potwierdzenie tes
-tee (effective end) uznanie inf za nieprawdziwa
-tre (registration end) potwierdzenie tee
-td (deletation)uznanie informacji za nieakutalna w bd
-zalety: tw. Bazy historycznej
-wady: duża liczba danych do przeszukania
Zastosowanie: przechowuje salda (stany) rachunku oszczednosciowo-rozliczeniowego
9. co to jest ACID i do czego jest stosowane
Są to określenia cech transakcji:
Atomowosc (atomicity) - w ramach jednej transakcji wykonuja sie albo wszystkie operacje, albo żadna
Spójnosc (consistency) - o ile transakcja zastała baze danych w spójnym stanie, po jej zakonczeniu stan jest
również spójny. (W miedzyczasie stan może byc chwilowo niespójny)
Izolacja (isolation) - transakcja nie wie nic o innych transakcjach i nie musi uwzgledniac ich działania.
Czynnosci wykonane przez dana transakcje sa niewidoczne dla innych transakcji aż do jej

(…)

….
 przykład:
CREATE TABLE Moduły
(NazwaModułu Character( 30) NOT NULL UNIQUE,
Poziom Smallint DEFAULT 1,
KodKursu Character(3),
NrPrac Integer) ;
20. Zalety Federacyjnej BD
 Jest to kolekcja heterogenicznych, autonomicznych baz danych, połączonych siecią komputerową,
zarządzana specjalnym systemem określanym jako Federacyjny System Zarządzania Bazą Danych
(FSZBD). Może włączać dziesiątki, setki, tysiące…
… przetwarzania stosowane w niektórych syst celem powrotu do
poprzedniego stanu; stosowane dla wykonania operacji UNDO (wycofanie) *REPLICATION – replikacja,
zdublowanie zapisu inf BD na fizycznie i geograf oddalonych nośnikach celem zwiększenia niezawodności i
zmniejszenia kosztów transmisji
35. opisa? metadane w odniesieniu do Hurtowni Danych
Metadata sa przechowywane w wydzielonej specjalnej kolekcji
danych…
… metadane. Oprócz informacji o poło_eniu
danych w bazach zródłowych i hurtowni danych baza metadanych mo_e
zawierac:
• Słowniki danych, zawierajace definicje baz danych i relacji (zwiazków)
miedzy elementami danych,
• Informacje o przepływie danych, np. o kierunkach i czestotliwosci napływu
nowych porcji danych do hurtowni
• Informacje o transformacjach danych, wykonywanych przy przenoszeniu
danych…
… analizy danych
-eksploracji danych
*Przykładowe aplikacje analityczne:
-bankowość (identyfikacja czynników ryzyka wskazującego, którzy klienci gwarantują bezpieczne spłacanie
kredytu)
-rynki finansowe (identyfikacja trendów w zakresie akcji spółek giełdowych)
-telekomunikacja,
-medycyna (analiza efektywności procedur leczenia pacjentów)
39. Opisa? model logiczny hurtowni danych
• Logicznie HD tworza…
…,
są one zintegrowane i przeznaczone wyłącznie do odczytu.
Architektura bazy hurtowni jest zorientowana na optymalizację szybkości wyszukiwania i jak najefektywniejszą
analizę zawartości. Nie stosuje się transakcji.
3. TSQL - jego klauzule. Nie pamiętałam dokładnie, więc napisałam o samym TSQL.
Transact-SQL jest podstawowym językiem programowania baz danych w środowisku MS SQL Server. Jest
zmodyfikowaną i uzupełnioną o elementy typowe dla proceduralnych języków programowania wersją standardu
SQL-92. Możliwość zapisu i odczytu czasu transakcyjnego i rzeczywistego. A o klauzule pewnie chodziło :
Time Slice – czyli wskazanie jakiego czasu dotyczy pytanie, Moving Window- Pozwala ona na przegladanie
bazy w okreslonym przedziale czasu – ma zastosowanie w analizie szeregów czasowych i diagnozowaniu, gdzie
wyszukiwanie takich…
… A, gdy zablokuje całkowicie większość jej kopii
c) węzła pierwotnego
-jeden z węzłów jest oryginałem tabeli, trzeba uzyskać od tego węzła pierwotnego zgodę na blokadę; wp
decyduje czy założyć blokadę, czy nie
d) żetonu kopii pierwotnej
-żetony odczytu i zapisu- uprawnienia, które węzeł może otrzymać w celu dostępu do jednostki
-dla danej jednostki A może istnieć jeden żeton zapisu i wiele żetonów odczytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz