Prawo prasowe - swobowa wypowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo prasowe - swobowa wypowiedzi - strona 1 Prawo prasowe - swobowa wypowiedzi - strona 2 Prawo prasowe - swobowa wypowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PRASOWE SWOBODA WYPOWIEDZI
Owidiusz - zaczął ten temat
średniowiecze - brak wolności słowa (bo kościół katolski który tak wszyscy kochamy...)
renesans - wrócił temat wolności słowa w sensie etycznym i prawnym
1768 - konstytucja stanu Virginia - pierwszy zapis o wolności słowa
akty prawne rewolucji francuskiej wprowadziły zasadę, że to, co nie jest prawnie zabronione, jest dozwolone
XIX w. - myśliciele o wolności słowa i demokracji (na razie tylko teoretycznie): podstawą ustroju demokratycznego są wolne wybory - żeby kogoś wybrać, trzeba tego kogoś przedstawić ludziom, umożliwić im swobodny dostęp do informacji o kandydatach - źródłem tych informacji ma być prasa → trzeba zagwarantować wolność słowa
1947 - deklaracja ONZ o prawach człowieka (de facto bez znaczenia)
EUROPA
Rada Europy ma panować nad ładem społecznym.
Konwencja o Ochronie Praw i Podstawowych Wolności Człowieka i Obywatela (1950) - podstawowy akt prawny:
gwarancja sprawiedliwego sądu, dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej (dla człowieka)
czynne i bierne prawo wyborcze (dla obywatela)
art. 10 wolność słowa i granice swobody wypowiedzi Ustęp 1. Każdy ma prawo do swobody wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względy na granice państwowe. Ustęp 2. Korzystanie z tych wolności, pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność, może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom i sankcjom, jakie są przewidziane przez prawo i konieczne w społeczeństwie demokratycznym w interesie: bezpieczeństwa państwowego integralności terytorialnej bezpieczeństwa publicznego ze względu na konieczność zapobieżenia zakłócaniu porządku lub przestępstwu z uwagi na ochronę zdrowia i moralności ochronę dobrego imienia i praw innych osób ze względu na ochronę informacji poufnych zagwarantowania powagi i bezstronności władzy sądowej Aby zastosować powyższe sankcje należy przeprowadzić trójelementowy test (trójelementowy system wydawania orzeczeń przez ETS):
aby ograniczyć wolność wypowiedzi musimy mieć w prawie narodowym odpowiedni przepis (który ta wypowiedź łamie?)
poszukanie interesu, w imię którego możemy ograniczyć wolność wypowiedzi
ograniczenie wolności słowa musi być uzasadnione w państwie demokratycznym
Sądem wykonawczym jest Europejski Trybunał Praw Człowieka z Sądem w Strassburgu (pozwany - kraj, powód - obywatel)

(…)

…?
Jeśli sprawa jest ważna, to wolność wypowiedzi jest ważniejsza niż dobro jednostki
SATYRA, KARYKATURA A WOLNOŚĆ SŁOWA
satyra - kiedyś: gatunek literacki, dziś: cecha wypowiedzi
niedosłowna, krzywe zwierciadło
treść powierzchowna i treść ukryta, niewypowiedziana
szczególny rodzaj krytyki: nie wprost
pierwsza warstwa: to, co widzimy/czytamy(rdzeń satyry - ocena, rzadziej fakt + szata satyryczna: środki językowe)
druga warstwa: zaprzeczenie, negacja, to, co nienapisane
Satyra to nie gatunek. Posługuje się parodią, karykaturą.
Najostrzejszy środek wypowiedzi:
satyra na krańcu wolności wypowiedzi
największa swoboda
satyra może godzić w uczucia jednostki lub zbiorowości, także religijne
# Leroy przeciwko Francji (2008)
13.09.2001 (2 dni po WTC) w dzienniku z kraju Basków ukazała się karykatura 2 wież przebitych…
… lub publicznej, pozostają pod ochroną prawa, o ile są one:
- rzetelne
- zgodne z zasadami współżycia społecznego
- realizują zadania prasy określone w Art. 1.
granice dozwolonej krytyki stosuje się odpowiednio do satyry i karykatury. Satyra jest krytyką, krytyka jest ujemną oceną, nie faktem\
Sądy badają, czy dana wypowiedź ma więcej z oceny czy z faktu
Granice wolności satyry: satyra ma realizować zadania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz