Ocena oddziaływania na środowisko - strona 6

Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1043

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o zapobieganiu szkodom...

Model Mc Artura- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 959

do realizacji projektu + ocena oddziaływania na środowisko (4) Finansowanie: wypełnianie wniosków głównych (5...

Kategorie geotechniczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. Henryk Zobel
 • Podstawy Mostownictwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest opracowywana na podstawie badań...

Balast ekologiczny - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

. Jest to procedura, zwana przez ustawodawcę „postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko”, a dotyczy...

Testy z zakresu ergonomii

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Ergonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2940

ciała. Ocena kosztu biologicznego pracy nie obejmuje: oceny oddziaływania naturalnego środowiska pracy...

Prezentacja wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 728

. o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, flora...

Ochrona środowiska w Polsce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Współpraca z organami samorządu terytorialnego w sprawach ocen...

Obszary chronione

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

dla człowieka Ocena oddziaływania na środowisko ( OOŚ ) Podlegają jej: Miejscowy plan Plan zagospodarowania...